Hur använder man fiberduk under plattsättning?

Hur använder man fiberduk vid plattsättning? Det har blivit allt vanligare att man använder sig av fiberduk i samband med plattsättning och där man genom detta också kan förhindra gräs och ogräs från att slå rot och börja växa mellan plattorna. Det är bra, men många gör fel.

Det man ska tänka på är att fiberduken ska läggas direkt efter att man grävt ut området för plattsättningen. Lägger man fiberduken - som tyvärr många gör - direkt under plattorna så kommer det inte att förhindra ogräset och dessutom så finns det en stor risk i att man måste riva upp och göra om projektet; detta som en följd av att plattorna glider omkring ovanpå duken.

Så lägger du ut plattorna

Vi tar det hela från början och visar - genom fem steg - hur du lyckas med plattsättningen och hur du får en uteplats, eller uppfart, som står emot tidens tand och som håller sig rak och vacker genom åren och oavsett väderlek. Vi kör igång direkt!

  1. Gräv. Det första du ska göra är att mäta ut området och markera ut detta med hjälp av pinnar där du fäst riktsnören. Dessa får dig att gräva rakt och där du hela tiden håller dig inom ditt markerade område. Man kan lägga marksten på vilken yta som helst, men däremot så bör man ta hänsyn till vilken typ av mark det handlar om. Är det en tjockare, hårdare jord - eller en större yta - så kan man med fördel använda en grävmaskin snarare än en spade. Hur djupt ska man då gräva? Ja, handlar det om en uteplats så brukar 15-25 centimeter räcka. Är det däremot en garageuppfart så bör man gå lite djupare och sikta på mellan 35-45 centimeter. Se alltid till att ha ett fall om 1-2 centimeter så att vattnet kan rinna undan. Ett tips: se till att kolla husritningen innan du börjar gräva. Du vill definitivt inte skada någon vatten- eller avloppsledning eller gräva av en kabel till bredbandet. Undersök innan!
  2. Fiberduken läggs ut. Börja med att jämna ut ytan. Gå med vattenpasset - eller bättre upp: laser - och kontrollera att den är jämn. Därefter lägger du ut fiberduken. Ett viktigt steg som inte ska slarvas bort. Låt duken täcka hela området och låt den även gå upp längs kanterna. Skär av med en kniv eller klipp med en kraftigare sax. Sant är att en fiberduk hindrar ogräs från att komma upp - lika sant är dock att den viktigaste uppgiften ligger i att separera bärlagret från jorden.
  3. Lägg bergkrossen. Bergkross - tidigare kallat stenkross - läggs ut som ett tredje steg. Här rekommenderas att du hyr en markvibrator som komprimerar bärlagret och som gör att bergkrossen i fråga packas tätare. Det bärande lagret ska alltid vara så hårt packat som möjligt. Lägg ut bergkross och gå därefter med en kratta för att jämna ut. För extra täthet så ska du även vattna bergkrossen och här ska det bli ordentligt blött - använd en vattenslang. Kör med markvibratorn och var noggrann med att fallet - det om 1-2 cm för vattenavledning - hålls intakt. Då du köper din bergkross så kan du rådfråga hur mycket du kommer att behöva. Se till att du har måtten på gropen samt på hur pass djupa stenarna du ska lägga ut är. Personalen kan genom detta göra en grundlig uppskattning och uträkning.
  4. Dags för stenmjöl. Stenmjöl ska läggas ut i steg fyra. Den gör ytan jämnare. Du kan använda markvibratorn för att packa stenmjölet tätare - precis som vid bergkrossen så ska det vara komprimerat för bästa effekt och resultat. Stenmjöl i 0-4 mm är det som normalt rekommenderas då det är enklare att foga med, men det kan även fungera med storleken 0-8 mm. För att kontrollera jämnhet och fall så kan du placera ut järnrör längs stenläggningen. De ska då läggas parallellt och med ett mellanrum om ungefär 100 cm; något som alltså - vid större projekt - kan innebära ganska många rör. För att jämna ut så kan du använda en planka och dra rören med - det görs bäst om ni är flera stycken då trycket fördelas på ett jämnare sätt. Då allt ser bra ut så tar du bort rören och pudrar på med mer stenmjöl.
  5. Lägg stenarna: Dags för det avslutande - och roligaste! - steget: att lägga markstenen. En sak är viktig här: kapa aldrig en sten med mer än en tredjedel av längden. Då går de av. Lägg markstenen i förband och kapa ytterstenarna lika mycket. Jobba därefter uppifrån och ned. Banka lite försiktigt med en uretanklubba för att kontrollera stabiliteten. Det ska vara en distans om ungefär tre mm mellan varje sten. Då alla stenar är på plats så häller du på fogsand och avslutar med att sopa ned allt i springorna. Låt inte fogsanden ligga kvar efteråt - sopa området rent. Klart!
10 May 2020