Gammal byggteknik vårdar byggnader

Vi har tittat lite på rivning och vi har tittat på bygginspiration. Det vi tänkte titta närmare på här är hurman bygger och vilken typ av teknik man använder sig av. Det finns idag en påtaglig stress i vårt samhälle – allt ska gå fort, vi har inte tid att vänta och vi har inget tålamod. I vissa avseenden så är det naturligtvis enbart av godo; men i andra så är det rent ödesdigert. Det senare i synnerhet gällande byggnationer och renoveringar.

Det vi vill uppmana till här är att man måste inse att det tar tid att renovera. Det går inte att trycka på en knapp och tro att allting som genom ett trollslag ska bli klart: tror man det så är man väldigt illa ute redan på förhand. Vattenskador, undermåliga resultat, läckage, ickefungerande installationer... Samtliga konsekvenser av stressade och forcerade projekt där privatpersoner hållit i hammaren. Vi manar till lugn och vi manar till ett lite annorlunda tänk i samband med en renovering.

En annan del av detta gäller även ansvaret som ligger i att förvalta en del av historien. Ditt hus berättar till mångt och mycket en historia och särskilt om det handlar om ett äldre sådant. Hur byggde man, hur återskapar du i samma stil och hur får du nya material att vävas in ett sådant hus? Det finns egentligen ingenting som är tråkigare inom byggnationer och renoveringar än att se ett äldre hus misshandlas – ja, vi använder det ordet – av privatpersoner som söker efter komfort och mer bekvämlighet. Det går att blanda in nya material och teknologiska lösningar även i äldre byggnader, fastigheter och hus; men det kräver noggrannhet och det krävs att man – i vissa fall; om huset i fråga är extremt gammalt - använder sig av gammal byggteknik.

Framförallt dock så krävs det att man har följande tankar i bakhuvudet inför en renovering:

  • Har jag tiden som krävs? Talande för en renovering är att privatpersoner ofta har en förmåga att överskatta sin egen förmåga och att underskatta tiden. Att sätta upp en tidsplan och gärna addera ytterligare några dagar till denna är ett bar sätt. Detta samt att verkligen hålla schemat. Har man tänkt sig att renovera under helgerna – ja, då är helgerna exkluderade till just projektet. Inte till golf, till vänner och för andra roligare saker.
  • Finns det ett företag som klarar det? vi nämnde gammal byggteknink ovan som ett gott exempel på att vårda äldre byggnader och hus. Men, det finns även andra saker som ligger inom samma sfär. Hus är annorlunda ställda mot varandra – vi har olika planlösningar, de är byggda av olika material och har olika förutsättningar även sett till exempelvis placeringen. Menas här: tar man beslutet om att använda professionell hjälp så måste man vara på det klara med att företaget i fråga verkligen kan leverera. Handlar det om en äldre byggnad som kanske bör renoveras delvis med någon gammal byggteknik så kanske man ska undvika att anlita en firma som specialiserat sig på att uppföra exempelvis nyckelfärdiga hus.
  • Har jag råd? Egentligen den viktigaste punkten – och tyvärr en punkt som många inte behandlar på ett korrekt sätt. Liksom vid tiden så händer samma sak med pengarna; det drar nästan alltid över budget. Här måste man avar noga med att göra en budget som verkligen är realistiskt och man måste verkligen räkna på allt. Anlitar man professionell hjälp så gäller dels rot-avdraget och dels så gäller det även att orka ta sig tiden att plocka in så många offerter som möjligt. Det kan spara många kronor. Och: betala aldrig i förskott.