Blogg

Sida 2

Funderar du på en stenläggning på tomten?

18 mar 2019

Funderar du på att göra en stenläggning i din trädgård? Det är ett mycket snyggt sätt att göra hela trädgården fin. En stenläggning kan ha många funktioner; antingen kan du använda den som en terass, en garageuppfart, en avgränsare till gräsmattan eller som en avgränsare mot huset. Här har du flera olika alternativ att välja mellan som ger stenläggningen olika utseende. Vill du ha en mörkare stenläggning kan vi rekommendera skiffersten. En ljusare variant är marksten, kalksten eller till och med granit. De olika stensorterna har lite olika hållbarhet. Här vill vi gärna slå ett slag för betongen, som vi anser är ett mycket undervärderat material i trädgården. Den kan du dessutom måla i valfri färg och form hur du vill ha den.

Kombinera olika stenar ger ett levande intryck

Det är snyggt att kombinera olika stenar, men för att det inte ska se för plottrigt eller amatörmässigt ut, bör du alltid rådfråga en erfaren stenläggare om vad som passar i din trädgård och vilka stensorter som passar tillsammans. Det finns flera anledningar att leja en professionellt stenläggare än utseendet på stenläggningen, och det är den att den starka tjälen som kommer på vintrarna kan i värsta fall göra att stenläggningen spricker om den inte är utförd på det rätta och säkra sättet. Man skulle ju kunna tro att det inte är så svårt att lägga ihop några stenar på marken, men det är en stor skillnad när det är lagt av en yrkesman (eller kvinna).

Välj mellan ett 50-tal stenläggare i Stockholm

Det finns ett 50-tal professionella stenläggare i Stockholm att välja mellan. Här kan det alltid skilja mellan pris och hantverkskunnande. En nogrann stenläggare kommer alltid ut för att inspektera området där du som kund önskar din stenläggning, innan hon, eller han ger dig en offert på sitt arbete. På så sätt får du en mer realistisk offert, och du är säkrare än annars på hur stor, eller liten kostnaden på arbetet blir. Sedan bör ni skriva avtal, så att inget ger upphov till missförstånd eller att ni blir oense om arbetets omfattning och pris innan arbetet inleds. På så sätt kan ni minimera att det blir en konflikt kring arbetet.

Var på tomten önskar du stenläggningen?

Beroende på hur tomten ser ut, kan det passa med stenläggningen antingen som en terass nära entrén, eller endast på garageuppfarten, eller som avgränsningar mot huset eller för gräsmattan. Det gör att gräset inte börjar växa för nära huset eller på ställen där du inte önskar den. Läs mer om stenläggare i Stockholm på: http://www.stenläggarestockholm.se.

När du är färdig med bygget är det bara städningen kvar

10 mar 2019

Arbetar du med byggen, eller bygger på din fritid. Det finns en hel del sådana som är duktiga på allt sådant som har med byggen att göra, som själva kan bygga hus. Även om de inte har det som sitt yrke. För lekmannen inom området som har med byggande att göra, kan det ta lång tid att utföra de olika moment som krävs. Man vet hur det ska göras, och man utför det, men man kanske inte alltid har tid till det som man egentligen vill göra. Då finns det några bra knep att tillgå ifall viljan och förmågan finns där, men man saknar tid till att kunna göra det.

1. Man kan bygga halvfärdiga hus

Om det är så att du har lite för lite tid att lägga på bygget, kan du alltid bygga ett så kallat nyckelfärdigt hus. Det innebär att du får huset i moduler, som sedan ska byggas ihop till ett färdigt hus. En del sådana leverantörer av modulhus, erbjuder sig att själva komma ut och bygga det färdigt på plats, men man kan få ner priset genom att göra den delen själv, plus att för duktiga fritidssnickare kan det vara en rolig fritidssysselsättning att få göra det själv. Att bygga ett modulhus, innebär att det är du som får göra det där "finliret" som kan vara den roliga delen av bygget där du bestämmer hur inredningen ska se ut och detaljer som fönster och dörrar tas om hand av dig.

2. Anlita hantverkare som gör en del av jobbet

Vill man inte köpa ett modulhus, kan man ju alltid bygga ett hus av lösvirke och anlita hantverkare som arbetar tillsammans med dig för att bygga färdigt huset. Att få professionell hjälp av en hantverkare underlättar mycket och du vinner tid på att få arbetet gjort.

3. Anlita byggstädare innan schaktningen

Ett annat sätt att spara tid är att anlita byggstädare när de olika momenten i bygget är klara. Du blilr snabbare klar med bygget om allt avfall tas bort, marterial som ska återvinnas tas om hand och du snabbare kan komma igång med schaktningen av marken och tomten omkring det nya huset. en byggstädar kan även finnas med under hela bygget och hjälpa till genom att se till att det är ordning och reda på allt byggmaterial och som tar hand om det som inte ska vara på platsen. Läs mer om byggstädning som du kan anlita i Stockholm på: byggstädningstockholm.biz.

Skador i asfalten - vad gör man?

9 mar 2019

Det är lätt att uppäcka skador i asfalten. Det kan vara sprickbildning, växter som börjar ta sig upp eller större skador som potthåll eller mindre ras i gränsen mellan asfallt och till exempel gräs eller jord. Man säger att vägar behöver ny asfalt efter 10 år och områden utan tung motortrafik efter 20 år. Men hållbarheten beror också på klimatet, om det är kallt eller fuktigt, och så klart på asfaltens kvalitet.

Asfalt är en blandning av någon krossad stensort och bitumen, ett tungt oljebaserat bindemedel. Skillnaden mot betong är att asfalten är ett betydligt mer flexibelt och billigare material. Det används till vägar i hela världen och man har hittat tecken på att det användes redan för 3200 år före Kristus.

Dags för ny asfalt - göra själv

Beroende på omfattning och praktisk kunnande så går det att göra själv. Mindre hål kan kan reparera relativt enkelt, till exempel med så kallad kall asfalt som finns att köpa på större byggmarknader. Den stelnar fort efter utläggande. 

Är det större nyanläggnignar som till exempel en garageuppfart, behövs en rejäl ordentlig asfaltsläggare och någon form av vält. Vanlig asfalt kräver att den hettas upp till 120c för att bli flytande innan den läggs på. Den är flytande asfalten kräver såklart försiktighet för att undvika skador. 

För att få ett gott resultat är förarbetet avgörande för slutresultetet. Man behöver använda sig av olika lager av fiberduk för att skilja materialen åt. Man behöver ha ett förstärkningslager av grov bergkross och sedan ett finare lager, innan asfalten läggs på. Men det kräver att man har grävmaskin eller gärna en schaktmaskin, och ångvält för att härda asfalten korrekt. Sedan behövs såklart lastbil att frakta bergkross och material.

Större arbeten - ta hjälp av byggfirma

När det gäller större arbeten, är det så klart bäst att ta kontakt med någon expert på asfaltering, så vet du att arbetet kommer bli väl utfört och kommer att hålla länge. De har den rätta kunskaperna och alla verktyg och maskiner som är nödvändiga för ett perfekt resultat. Självfallet kostar det en del, men ett tips är att gå ihop med grannarna på gatan för förhandla fram ett paketpris och snabbare arbete när maskiner och personal redan är på plats.

Kom ihåg att aldrig anlita någon billig svart arbetskraft. Risken är stor att det inte blir fackmannamässigt utfört och med risk för att du får göra om det redan efter något år, och du kan inte anmäla företaget för de uppkomna bristerna. 

 

Att bygga balkong på villa

28 feb 2019

Att bygga en balkong på villan är en säker värdehöjare – om det görs på rätt sätt vill säga. Det finns mycket som kan gå snett vid ett balkongbygge för den som inte tar uppgiften på allvar. Framför allt handlar det om att säkerställa att balkongen får rätt hållbarhet utifrån material och dimensioner, men även utformningen är väldigt viktig. Balkongen måste anpassas till huset så att den smälter in och blir en del av fastigheten, annars riskerar den att se malplacerad ut.

Till sist är det också av allra största vikt att ta reda på om balkongen kräver bygglov och vad som står om balkonger i detaljplanen för området du bor i. Generellt kan man säga att en balkong alltid kräver bygglov, men det finns faktiskt undantag från bygglovsplikten för små tillbyggnader, och är balkongen tillräckligt liten kan du slippa bygglov.

Hur ska balkongen se ut?

Det finns många olika typer av balkonger, och de passar olika bra in på olika hus. Hur stor balkongen kan bli avgörs inte bara av hur stort behov familjen har, den måste anpassa i storlek efter husets storlek. Har ni ett litet hus finns det en gräns för hur stor balkongen kan byggas utan att det ser konstigt ut, och då kanske det inte blir möjligt att bygga en balkong där man kan sitta tio personer och äta middag. Då kan det vara läge att överväga om det inte vore bättre att bygga en terrass.

Ta hjälp av en entreprenör eller en arkitekt när balkongen ska utformas. Då får du en balkong som smälter in på fasaden, har rätt dimensioner och hållfasthet och dessutom har goda chanser att ges bygglov. En behörig arkitekt eller byggnadsingenjör kan även hjälpa dig att fylla i själva bygglovsansökan. Särskilt i äldre områden med strikta detaljplaner är det av stor vikt att balkongen utformas på ett sätt som harmonierar med både huset och omgivningen och att göra rätt från början besparar dig och familjen mycket besvär.

Hur är det med bygglov?

Exakt var gränsen går vad gäller bygglov är lite flytande. Vanligtvis räknas en balkong som en ändring av fasaden, och för sådana behövs bygglov, både i områden med detaljplan och områden utanför. Sedan 2017 finns dock ett undantag från bygglovsplikten för mindre tillbyggnader som terrasser och balkonger, om de är tillräckligt små och inte kommer närmare fastighetsgränsen än 4,5 meter.

Det viktigaste är att inte chansa, utan alltid kontakta byggnadsnämnden i kommunen och berätta vad du tänker göra. Även om inte bygglov behövs finns vanligen an anmälningsplikt när man ska göra en tillbyggnad. Du måste också kolla områdets detaljplan, för vissa områden som räknas som särskilt värdefulla tillåts ingen fasadändring över huvud taget, och då får du helt enkelt inte bygga en balkong.

Balkong ett lyft för villan

Visst kan man klara sig utan balkong på villan, man har ju hela trädgården och kanske en altan där man kan njuta av sol och utomhusluft. Men en balkong är något speciellt. Förutom att man får en extra, upphöjd plats med utsikt och dessutom en tillökning av bostadsytan, kan en balkong verkligen bli en estetisk tillgång till ett hus om den utformas på ett bra sätt och byggs av en erfaren och professionell entreprenör. På så vis blir en balkong på alla sätt en investering.

Läs mer på https://www.byggabalkong.org.

Så bör du göra med ventilerna

25 feb 2019

Skaffa dig tidigt en ventilationsfirma när du bygger ett nytt hus. De kan hjälpa dig att bygga ett hus så att värmen i huset blir så fördelaktig som möjligt. Det är lätt hänt att det är så många andra delar i huset som tar upp ens uppmärksamhet och som man lägger vikten på när man bygger hus. Men ventileringen är viktig för både husets skull och för de boendes hälsas skull. Ett hus som inte har en ordentlig genomströmning i konstruktionen blir lätt ett sjukt hus. Inne i huset ska de boende kunna andas frisk luft även om de inte är ute. Helst ska det vara lika bra luft inne som ute.

Med rätt ventiler mår du bra inne

Vilka slags ventiler som du har i huset avgör hur bra luften är inomhus. Du behöver automatiska ventiler som drar in den friska luften men som inte kyler ner luften inomhus. Det är egentligen bara motoriserade ventiler som aktivt drar in den friska luften men som värmer den innan den kommer in. Vi behöver bättre luft inomhus, generellt sätt. De enda slags ventiler som ser till att du får den slags luften inomhus är ventiler av FTX karaktär. De är sådana ventiler som aktivt drar in syrerik luft men som värmer upp den när de kommer in i huset. Skaffar du dig sådana ventiler kan du andas ut och slipper oroa dig över att huset mår dåligt och blir ett sjukt hus. Och som bekant för sjuka hus oss, människor sjuka. Vi får sämre motståndskraft och får lättare allergier om luften inne är dålig.

Syret inne gör oss piggare

Vi blir också piggare om vi har bättre luft inomhus. Inte bara mindre sjuka, får vi in tillräckligt med syrerik luft mår vi bättre och kan fortsätta hålla oss inomhus. Många skulle egentligen må bättre av att hålla oss mer utomhus, men ibland kan man inte det. Arbetar man inomhus, eller råkar bli sängliggande inne, kan man inte vistas utomhus som man kanske önskar. Då är kvaliteten på inomhusluften mycket viktig. Vi vistas ju inomhus allt oftare. Även barn som egentligen behöver mycket syre bör vistas i syrerik luft. För att de ska bli starka individer behöver de mycket syre i sina lungor och då har vi som är vuxna ansvaret för att de får så syrerik luft som det bara går. Då är enda sättet att se till att de får syrerik luft när de vistas inomhus att anlita en duktig ventilationsfirma. Bor du i Stockholm kan du googla "ventilationsfirma Stockholm" så att du får proffs på ventilering till din hjälp. Läs mer här.

Snyggast med omslipade trägolv

20 feb 2019

Det är mycekt som våra golv får stå ut med. När det är nytt, tänker man kanske itne så mycket på hur man behandlar det. Det är lätt hänt att man går in med skorna på. Med skorna kommer det inte grus och sand och med tiden repar de lacken på golvet. Det kommer in smuts i repan som man har gjort, och sedan har man fula smutsfläckar på golvet som inte går bort hur mycket man än rengör det. Har du ett gammalt och fult golv, kan du snabbt få det som nytt igen.

Använd en heltäckningsmatta som skydd

Helst skulle mna ju vilja lägga mattor på golvet för att skona det. Det är heller ingen dum idé att lägga på en heltäckningsmatta på golvet. De nya heltäckningsmattorna är bättre än de dammiga heltäckningsmattor som man använde på 70-talet. Numera behöver man heller inte limma fast dem, som man gjorde förut och därmed förstörde de golv som man hade innan. Nu är det ju inte alla som vill ha heltäcknignsmatta på golvet. Har man ett vackert trägolv vill man ju gärna visa upp det, och se på sitt vackra golv.

Slipa om nästan alla slags golv

Det som de flesta inte känner till är att du kan slipa om nästan alla slags golv. Du kan slipa om ett trägolv i lameller, du kan slipa om klickgolv, nyare plastgolv, laminatgolv, parkettgolv och det trägolv som är lagt i tiljor, de vill säga de breda plankor som de flesta trägolv är lagda i. Det som krävs för att kunna slipa om golv är att det ska finnas minst 2.5 centimeter av golvet för att kunna slipa om det. Gör du det får du tillbaka det ursprungliga utseendet på golvet. Du får fram en helt ny yta, som inte är smutsigt, repigt och slitet. I stället får du som ett nästan nytt golv på nytt.

Så hittar du företag som arbetar med golvslipning

Här gäller det att du hittar rätt företag som arbetar med golvslipning, men som också är servicevänliga, som gör arbetet noggrannt och som gör att du som kund blir nöjd med golvet. Många hantverkare ger garanti på sitt arbete, annars får du pengarna tillbaka. De riktigt servicevänliga hantverkarna ser till att arbeta med ditt golv tills du är nöjd med det. De hantverkarna är guld värda. Hittar man sådana hantverkare vill man gärna anlita fler gånger. Om du inte redan känner till dem, kan du googla "golvslipning Stockholm" om det är där du behöver dem. Annars skriver du in den ort där du bor. Be om offert men även om referenser och om de har nöjd-kund-garanti. Lycka till!

Rätt industrigolv har lång livslängd

7 feb 2019

Det sker ständigt nya innovationer och där man kan se att nya material testas i syfte att skapa mer hållbara golv. Detta både för privatpersoner och för industrier. De flesta av oss minns nog boomen som kom kring klickgolvet; plötsligt skulle alla riva ut sina gamla golv och ersätta dessa med de fina och mångsidiga klickgolvet. Här kan man väl säga att många också gjorde fel - dels sett till att man rev ut det gamla golvet då detta i många fall kunde slipas och i grunden var ett bättre golv; dels också sett till att den första generationen av klickgolv inte höll den förväntade kvaliteten. Dessa har blivit bättre, men vi skulle ändå vara lite försiktiga - i synnerhet om det befintliga golvet de facto går att slipa och fräscha upp till en billigare peng.

Gällande industrigolv så har man genom åren också provat sig fram med olika material - cement och betong - exempelvis men man har aldrig nått riktigt ända fram. Golven i fråga har sina fördelar, men även tydliga nackdelar - de är kalla, de går sönder efter några år - sprickor, djupa spår efter fordon och så vidare - och de har ingen som helst estetisk uppsida.

Det har däremot den nya tidens industrigolv och det är också därför dessa har börjat synas i allt från fabriker, industrier, kemiska laboratorium, idrottsanläggningar, inom handeln och i olika köpcentrum runt om i Sverige. Golven är fogfria och tillverkas av en speciell kemisk och tekniskt design; en kombination som ger ett industrigolv 2.0 en väldigt lång livslängd.

Fördelar med detta industrigolv

Det spelar ingen roll hur mycket golvet används, hur stor tyngd och vilket tryck - samt var på golvet - det utsätts för. Golvet håller sig intakt och fint oavsett. Det är också en av anledningarna till att detta fogfria industrigolv - massagolv, som det också kallas - slagit igenom på så bred och stor front. Vi tänkte räkna upp ytterligare några fördelar - och förklaringar till populariteten - med detta fogfria golv.

  • Snygg design. Ett industrigolv idag går att få i olika utföranden gällande det rent estetiska. Däri ligger också förklaringen till varför man ofta väljer detta till olika gallerior runt om i Sverige. Det klarar av mängden besökare och ger samtidigt ett mer ombonat och trivsamt intryck.
  • Läggs flytande. Med korrekt förbehandling så kan ett industrigolv läggas på i stort sett alla ytor och underlag. En fördel är att det heller inte behöver vara ett plant underlag - golvet i sig går att få plant ändå; detta som en följd av att det är självutjämnande och läggs flytande. Ett flytande golv har dessutom ytterligare en stor fördel i att det inte får några skarvar. Det sätter emellertid stora krav på förarbetet och rätt kompetens hos den firma man anlitar.
  • Hygieniskt och stryktåligt. Ett industrigolv som läggs på detta sätt är lätt att städa och det är dessutom extremt stryktåligt - både mot direkta smällar, mot tyngd och mot olika typer av kemikalier. Det går att skapa ett golv för alla typer av behov och för alla typer av branscher. Det senare bevisas av att det trots allt finns en skillnad i vad en matvarubutik, ett lager och ett laboratorium behöver och vilka krav deras respektive golv ställer.

Ett unikt hus med hjälp av arkitekt

4 feb 2019

Går du i tankar att bygga ett nytt hus? Det finns många frågor som behöver besvaras innan man kan sätta igång. Det finns många alternativ som bland annat ett antal mer eller mindre färdiga hus som byggs i fabrik och sedan monteras på plats.

Visst är det härligt och smidigt med ett helt nytt hus som byggs relativt snabbt. Men dessa görs på löpande band och är inte speciellt unika.

Analysera behovet för det nya huset

Först och främst måste man sätta sig ner och diskutera med familjen och vilka behov och önskningar man har. Hur många rum kräver hushållet? Är man många behövs sannolikt fler än en toalett och dusch/bad för att lösa logistiken på till exempel morgonen. Vill man ha yteffektivt med flera plan eller måste allt vara på markplan på grund av handikapp eller ålderdom?

Man kanske vill ha öppen planlösning mellan kök och vardagsrum? Kanske är det dags för familjen att få ett härligt hobbyrum eller kanske ett hemmaspa med bastu? En öppen spis eller kamin vill många husägare ha. Många vill ha ett härligt uterum i form av terrass eller altan. I händelse av att man har en eller flera bilar är det väldigt skönt att bygga ett garage. Det sliter mindre på bilen eller bilarna, och man slipper krånglande motorer under vintertiden.

Rita ett eget hus

I den bästa av världar så ritar man drömhuset själv och får med allt man vill. Dock har vi vanliga dödliga inte riktigt den kunskapen. Det är lång och svår process som kräver hög kunskap och erfarenhet. Förutom att det är svårt att rita själva huset och få rätt avstånd på rum och väggar måste man vara mycket noga med elen och vattenledningar. 

Ta hjälp av en arkitekt

Så är du ingen husexpert och hobbyarkitekt rekommenderas varmt att kontakta en professionell arkitekt som får hjälpa dig. En riktig arkitekt är experter på husritningar och kan utfrån kundernas önskemål och behov rita ett perfekt hus där alla parametrar är inräknade.

Då är du säker att allt blir korrekt och inte missar några grundläggande punkter. Det är självfallet viktigt att grunden, bärande balkar och stommen i huset görs på rätt sätt. Sedan måste el, vatten och ventilationen göras på rätt sätt. Vilken sorts värmesystem ska huset ha? Finns till exempel bergvärme i området eller ska det installeras en luftvärmepump av någon sort.

Är du behov av en arkitekt eller vill veta mer kan du läsa mer här: www.arkitektkontorstockholm.se.

Bygg ett personligt hus

4 jan 2019

Bor du i lägenhet och längtar efter att komma ner på backen och bo villa? Du är inte ensam. I takt med att fler och fler flyttar till städerna, är det samtidigt många som gör det motsatta. Längtan efter att bo större, njuta av egen tomt och att slippa att ha grannarna vägg i vägg blir större.

Gå på husvisning

Det finns många hus till försäljning och det är spännande att gå på visningar. Det finns massor att tänka på när man går i hustankar. Priset är självklart det viktigaste för de allra flesta, men när man vet vilket prisbild man ligger på kommer många andra parametrar in. Sätt er i lugn och ro och skriv ner era önskemål och kontakta banken för att räkna ut er budget och maxpris.

Storleken på hushållet är självfallet en aspekt. Finns det barn som behöver egna sovrum, hur många toaletter behövs? Kanske även två badrum när det är många som ska samsas på morgonen. Självklart är det härligt med ett stort hus, men det ger större uppvärmningskostnader och mer ytor att städa. En härlig trädgård vill många ha, men tänk på att det är mycket arbete med en stor trädgård.

Det kan vara svårt att hitta det perfekta huset som matcher familjens alla behov och önskemål. 

Bygga en ny villa

Ett populärt sätt att få det perfekta huset är att helt enkelt bygga en nytt på befintlig tomt, antingen på en tom tomt eller genom att riva ett gammalt och slitet hus. Tänk dig vad härligt det låter att skräddarsy ett eget hus där man ska bo. En vacker personlig villa där ingen har bott tidigare och varför inte ett unikt hus som ni är helt ensamma om.

Ta alla erfarenheter av husvisningar och välj ut russinen ur kakan. Ett bra sätt är att träffa en kompetent och erfaren byggfirma och diskutera era drömmars hus. 

Man får helt plötsligt chansen att pricka in alla behoven man har, och dessutom få ett helt nytt hus! Låt er inspireras av andra hus. Bläddra igenom magasin och på internet. Ni kommer märka att det finns lika många varianter som det finns hus. Det är verkligen bara fantasin som sätter gränsen.

Helt plötsligt kan ni välja storleken på huset så när som exakt, antalet rum, tegel eller trä, enplans- eller tvåplansvilla med mera. Kanske vill man ha en källare eller vind, och vore det inte skönt med ett fristående garage till bilen? 

 

Klassiska renoveringsmissar

20 dec 2018

Ska ni göra en stor husrenovering i Stockholm eller bara en mindre renovering i hemmet? Se upp med de klassiska fallgroparna som allt för många faller i. Här presenteras några av dessa:

Tidsoptimisten

När Expressen gjorde en undersökning under 2017 var det hela 50 % som ansåg att de planerat för lite tid för sin husrenovering. Man övervärderar sin förmåga att klara av olika delar av renoveringen, har för lite erfarenhet och ska dessutom oftast sköta ett jobb på dagtid. Detta sammantaget gör att renoveringen tar betydligt längre tid än vad man från början tänkt.

Brist på kunskap

Alla kan renovera – men alla bör inte göra det. Allt för många saknar kunskapen som krävs men renoverar ändå till de inser sina begränsningar. Framförallt är det när husrenovering sker i våtrum som man bör ta in expertis.

Att påbörja husrenovering och sedan inse att expertis behöver tas in kan vara mer kostsamt än att ta in expertis redan från början. Det var 13 % som ansåg att de stötte på problem på grund av brist på kunskap.

Felberäknad budget

Ett annat klassiskt fel är att göra en för snål budget. I undersökningen var det 12% som svarade att de hade för en snål budget. Ytterst få svarade att deras budget var så tilltagen att de fick pengar över. Med tanke på att det är över var tionde person som spräckt sin budget är det något man tänka över ett extra varv inför nästa husrenovering.

Tips på vägen

Kartlägg

Påbörja inte en husrenovering förrän ni gjort en grundläggande kartläggning. En kartläggning om vad som behöver göras, vad ni vill göra och vad ni kan göra. Ta gärna in offert – även om ni inte tänkt köpa in tjänsten. Dessutom bör flera offerter tas in.

Bor ni i Stockholm kan detta göras genom att man kontaktar ett par hantverkare som hittas via Google. I Stockholm (och de större städerna) finns även offerttjänster som innebär att man direkt får svar från flera företag.

Bor du på en mindre ort så kom ihåg att du även kan söka hantverkare från närliggande städer. Om du exempelvis bor i Upplands Väsby så kan du lika gärna söka hantverkare i Stockholm osv.

Hyr verktygen

Köp inte in nya verktyg enbart för denna husrenovering. Då är det bättre att hyra. Kostnaden för att hyra verktyg är relativt låg i sammanhanget och man får då verktyg som verkligen är anpassade för ändamålet.

Låt proffs sköta vissa bitar

Det finns delar på en husrenovering som du inte bör göra själv. Elen måste installeras av en auktoriserad elektriker. Det är det enda som du enligt lag inte får göra själv (om du inte har den utbildningen). Men även när det kommer till VVS och arbete i våtrum finns en mycket stor fördel att ta in proffs. Här finns en rad olika regler att förhålla sig till och ett litet fel kan skapa mycket dyra framtida renoveringar.

När du behöver sanera marken

11 dec 2018

Visste du att det kan finnas en hel del gifter i marken där du har tänkt bygga ett nytt hus på? Om så är fallet, eller att du misstänker att det finns några gifter som gömmer sig i marken bör marken snarast saneras. Att bygga ett nytt hus på mark som innehåller gifter kan göra dig och alla som ska bo i huset sjuka. Och inte bara det, även allt som finns i närheten av marken kan insjukna på grund av gifterna. Det innebär att buskar, växter och blommor kan få i sig av giftet. Det kan göra att det blir svårt att odla någonting alls på den marken.

Dessa gifter brukar man hitta i giftig mark

Det sägs att den stora bidöden beror på att vi, människor har använt oss av stora mängder bekämpningsmedel som har spritt sig från växtligheterna till bina som har flugit runt bland blommor och blad. Tydligen har bekämpningsmedlet som har sprutats på odlade växter, spritt sit till bina och tagit död på dem. Det är en jättstor katastrof som vi alla bör bekämpa. Det går inte att fortsätta bespruta växter och odlingar med gifter längre. Det är så synd om alla människor och bin, och hela naturen, som blir giftig av alla bekämpningsmedel som vi sprutar på växterna. Att gifter inte är bra, förstår alla. Men att det som är giftigt för växterna även är giftigt för människor och djur, och bin, verkar inte de som har besprutat växterna, ha förstått. Det tog alldeles för lång tid innan bekämpningsmedlen förbjöds och giftet hann verka i stor skala.

Vad händer om bina dör ut?

Det är en gigantisk katastrof som väntar om bina dör ut. Allt som bina bidrar med; pollinering av frukter, grönsaker och alla slags gröna växter, hotas av utrotning om bina försvinner. Utan pollinering frå vi inga grönsaker, frukter eller bär. Det är en gigantisk olycka om så sker. Då måste människorna utföra pollineringen och hur bra blir det? Och alla blommor som riskerar att dö ut. Då är det en stor välgärning att ta bort allt som kan vara giftigt i marken. Bina kanske får en chans att överleva, växter och djur har en chans att återhämta sig. Frukterma och grönsakerna kanske inte alls behöver dö ut.

Det finns mer än bekämpningsmedel som kan gömma sig i marken som cyanider och cyanväte, dioxiner, farliga metaller som kvicksilver, PCB, klor och svavel. Här kan du läsa mer om hur du kan få till stånd en marksanering.

Behöver du dränera kring din villa?

28 nov 2018

Den som har en villa i till exempel Stockholmstrakten, kan behöva göra en dränering runt villan med jämna mellanrum. En dränering är till för att det inte ska samlas en massa vatten och fukt kring villan. Risken är annars stor att fukten sprider sig till huset och angriper källare eller grund. Har man fått fukt i källaren eller i grunden är det stor risk att resten av huset kan drabbas av fukt. Och får man fukt i huset är det katastrof. Det vill ingen ha, då är en dränering bättre.

Lägga nya dräneringsrör

När man dränerar gräver man upp de gamla dräneringsrören som kanske ligger där. Sedan lägger man i nya dräneringsrör. Efter det lägger man tillbaka jorden. Vill man kan man lägga en snygg stenläggning kring huset. Det gör man ofta för att förhindra växter och plantor att hitta vägen till huset. Man bör inte ha växter närmast huset, eftersom rötter kan förstöra vatten- och sanitetsrör och rötter nära huset är heller ingen smart idé. Alla plantor bör växa några meter från huset.

Anlita rätt entreprenadföretag

Anlita ett riktigt entreprenadföretag i Stockholm. Det bästa man kan göra är att anlita ett företag med erfarenhet och som har kompetens till olika saker som man kan behöva när det kommer till olika slags entreprenader i Stockholm. Det kan även handla om att man behöver göra nya projekteringar eller nya planteringar, stenläggningar och annat för trädgården.

Välj ett entreprenadföretag med erfarenhet

Bara i Stockholmtrakten finns det minst 500 företag som arbetar med entreprenader i Stockholm. Vad ska man välja och vad är viktigt när man väljer ett företag för markentreprenader? Det kan vara viktgit att välja ett som är erfaret när det kommer till olika slags grävjobb. Ett som både kan projektera, kan gräva, plantera och anlägga en trädgård. Det är vikgtigt att inte bara riva upp, utan även att kunna planera om en trädgård och se till att schakta dit stenar, gräsmattor, plantor och annat som gör en tomt till en trädgård. Ingen vill ha en tom tomt.

Googla markentreprenad Stockholm

Om du inte redan känner till någt markentreprenadföretag i Stockholm, kan du alltid googla ett sådant och få flera förslag på det av Google. Sedan är det bara att ringa till exempel 5 olika som kommer som förslag. Välj sedan det med bäst referenser och offert. Här kan du läsa mer om ett bra och erfaret företag som arbetar med markentreprenad i Stockholm: http://www.markentreprenadstockholm.se.

Är det dags för trapphusrenovering snart?

2 nov 2018

Slitna trapphus gör ingen glad. Om man äger sin lägenhet och på så sätt är ägare i en bostadsärttsförening (BRF) har man ett gemensamt ansvar för den fastighet som man bor i. Tillsammans har man ju som förening ett ansvar för att fastigheten håller en hög standard. Ser man till att fastigheten är välskött, är det alltid lättare för de bostadsrättsägare som vill sälja sin bostad, att få ett bra pris för sin lägenhet. En fastighet består ju av allt det som bostadsrättsägarna har gemensamt; tvättstuga, allmänna utrymmen såsom ett trapphus, en gästlägenhet, en festlokal eller en altan till exempel. 

Ett trapphus behöver regelbunden renovering

Ett trapphus behöver få en regelbunden renovering, då man målar väggar, handtag och kanske byter till nya fönster. Det är många saker som man kan göra. Har man till exempel slitna trägolv i trapphuset, eller trä i trappan kan man slipa om det så att det är snyggt. Vissa har matta i trappan och den kan vara läge att byta ut. Gör man dessa saker ser man till att trapphuset håller sig fräscht. 

Viktigt att renovera i enlighet med byggnadsvård

Ska man få trapphuset renoverat gäller det att anlita en målarfirma som kan göra det på snyggast tänkbara sätt. Bäst är att anlita en målarfirma som kan måla på sätt som tar hänsyn till byggnadsvård, så att färgerna blir rätt. Det är inte snyggt med färger som inte tar hänsyn till den tids ideal, då huset byggdes. Är det ett trapphus som är byggt i funkisstil, är vitt den allra bästa färgen, bara för att nämna ett exempel. Är man delägare i en fastighet (som man ju är som bostadsrättsägare) vill man säkert att fastigheten ska vara så snygg som möjligt. Ett trapphus är ju det första man ser när man kommer in i ett hus. Man vill antagligen inte att gästerna ska undra vad det är för BRF som låter sin fastighet förfalla.

Ett fint trapphus gör det lättare att sälja sin bostadsrättslägenhet

Vill man sedan sälja sin bostadsrättslägenhet blir det svårt att göra det om trapphuset är fult och slitet. Och tvärtom – är trapphuset fint och snyggt blir det också lättare att sälja sina bostadsrättslägenheter. Så på så sätt vinner alla på att trapphuset håller en fin standard och är snyggt. Anlita det bästa företaget för trapphusmålningen, som har erfarenhet, kan byggnadsvård och som är angelägna att göra ett bra jobb. Läs mer här.

Ska du bearbeta marken i Stockholm?

29 okt 2018

Markarbeten Stockholm – 

Utan riktigt markarbete skulle inga byggnader finnas som faktiskt finns i Stockholm. Som ju alla förstår är ett gediget markarbete förutsättningen för att man alls ska kunna uppföra byggnader. Den mesta marken är ju inte plan, slät eller har förutsättnignar för att kunna smälla på en asfalt för vägar och gångbanor. Man måste ju bearbeta marken väldigt mycket innan man kan uppföran ngåonting över huvudtaget. Det gäller allmänna och offentliga byggnader såväl som alla privata byggnader som man låter uppföra. För det viktiga markarbetet behöver man dels stora maskiner som klarara av det stora arbetet. Dels behövs kompetent personal som klarar av de stora maskinerna. 

Stockholm är säte för ständigt pågående markarbete

Alla som någon gång har besökt Stockholm under somrarna märker hur svårt det är att ta sig fram i huvudstaden. Det verkar pågå ett ändlöst markarbete på de flesta gator i innerstaden. Även när det inte är sommar pågår det markarbeten. Är det inte bygge av nya gator är det renoveirngar av befintliga gator som pågår. Det är ju inte så konstigt att äldre gator behöver renoveras och repareras, med tanke på den stora och tunga trafik som pågår i huvudstaden. För byggföretagen är det lukrativt med de pågående markarbeten som sker.

Många byggjobbare arbetar på korta kontrakt

Vissa av de byggarbetare som är sysselsatta just med de stora markarbetena, berättar om att de alternerar mellan olika pågående markarbeten som pågår på olika håll i landet. Och tar arbetsmarknaden slut ena säsongen, åker man utomlands och arbetar på samma sätt med marken där. Ofta går också rekryteringarna genom kontakter. Känner man någon som har rekryterats, ser de till att de forna kollegerna rekryteras för de nya markarbeten som ska ske på andra håll. Med de vinstintressen som finns i så gott som alla branscher vill heller inte byggföretagen dra på sig stora anställningar, som de sedan måste göra sg av med för att slippa förse dem med arbeten och lön. Då arbetar alla i korta kontrakt och relativt lösa anställningsformer.

På det sättet blir inte uppdragsgivarna skyldig att anställa, utan lägger över det på de byggföretag som antar uppdraget att genomföra markarbeten, till exempel åt Stockholm. Läs mer här om hur du kan få markarbete gjort i Stockholm.

Golvslipning ger bättre effekt

18 okt 2018

Golv behöver omsorg och omtanke. Det innebär att man måste se till att hålla sina golv rena och att man genom regelbunden städning också kommer att ge golvet i fråga en längre livslängd - där golvet också ser vackrare ut. En sak som många gör fel handlar dock om städning av trägolv. Där ser man nämligen att många tror att vatten kommer att förvandla ett smutsigt golv till ett skinande sådant. Fel. Vatten kommer i själva verket att skapa ett större slitage och ge ditt trägolv en kortare livslängd. Använd så lite vatten som möjligt; golvet kommer att bli rent i alla fall.

Men, det kommer trots detta att slitas. Du går på golvet, du ställer tunga möbler på det, dina barn leker på det, kanske har du en hund vars tassar repar ytan och du har gäster som drar in både grus och smuts. Kort sagt - varje gång du sätter ned en fot på golvet så kommer det att leda till ett mindre slitage.

Vi ska säga att det handlar om ett långt tidsperspektiv - ett trägolv ska ha en livslängd av en mansålder - och att du naturligtvis inte ska behöva gå omkring och vara rädd för att gå på golven i ditt hem. Däremot så ska du med jämna mellanrum se över ytan och eventuellt planera in en professionell åtgärd i form av en golvslipning.

Ser ditt golv trist och livlöst ut, finns det större repor och omfattande blessyrer och upplever du golvet som smutsigt trots att du nyligen städat det så är det givna indikationer på att en golvslipning bör äga rum. Den kan du göra på egen hand - genom att hyra slipmaskiner - men vi skulle ändå säga att du tjänar på att anlita en professionell firma.

Varför du ska ta professionell hjälp med en golvslipning

Den enkla anledningen till varför vi rekommenderar professionell golvslipning är enkel: du kommer att få ett bättre resultat. En slipmaskin kan väga uppemot 80 kilo och den kräver rätt teknik - och muskler - för att styra. Misstag kan ske och innebära att du skalar av för mycket golv; något som i så fall förkortar livslängden ganska dramatiskt. Det är den givna fördelen; men det finns även andra:

  • Billigare idag: Rot-avdraget går att använda för en golvslipning och rent konkret så kan du - förutsatt att du är berättigad till det och att företaget du anlitar har F-skatt - dra av 30% av den totala arbetskostnaden på din deklaration. Beloppet är draget redan på fakturan. Taket för Rot är årligt, det är personligt och det ligger på 50.000 kronor.
  • Mindre jobb: Naturligtvis - du betalar för en tjänst och får den levererad. Men, du slipper även att städa och hålla på att hitta damm i varenda möbel, låda och skåp i ditt hem. En golvslipning idag är i stort sett dammfri; detta tack vare att maskinerna kommit att utvecklas rejält.
  • Möjlighet att förändra: Du kanske vill ha ett mer glänsande golv, du kanske vill ha mer värme eller är det mer skydd du behöver? Alla dessa egenskaper går att få genom olika ytbehandlingar som sker efter en avslutad golvslipning. Även den bör appliceras professionellt och det är ingen dum idé att öppna upp för en dialog med det företag du anlitar gällande vilket val som passar bäst i respektive rum.

← Äldre inlägg