Varför man bör dränera

Det är mycket viktigt att undvika att vatten samlas kring husgrunder och i svackor i trädgården. Men hur utför man en dränering på tomten och finns det någon firma som man kan ta in som hjälp?

Ett hus mår bäst ifall det står lite ovanför markytan på en tomt som sluttar lite ut från huset och ut från tomten. Men tyvärr är det ett scenario som inte är så lätt att uppfylla av många olika anledningar. Tomten kan exempelvis ligga i slänten på en kulle eller nere i en svacka där marken är på olika nivå. Och för hus som har källare är automatiskt tomten ovanför källarnivån. I dessa fall behöver man vara extra noga med att se till att vatten inte blir stående runt huset så översvämning, mögel eller någon annan skada kan ske på huset. Det vatten som kan bli stående på grund av regn, snö eller någon annan anledning behöver därför ledas bort från huset på något sätt. Det finns olika tekniker för hur det kan ske på bästa sätt.

Rör och stenar

Under och runt ett hus är det viktigt att man får en bra avrinning som gör att vattnet kan rinna långt ner i jorden och på det sättet spridas och rinna bort. Därför gräver man alltid ut ordentligt innan man bygger ett hus. Man fyller rejält med makadam och mindre stenar för att det ska finnas luft mellan stenarna för vattnet att kunna rinna igenom. Men ibland behöver man även använda sig av dräneringsrör för att forsla bort vattnet längre iväg från huset. Det är en slags tjocka rör som man gräver ner så att de leder vattnet bort från huset. Rören har små hål som gör att vattnet sakta sipprar ut och sprider sig på ett längre område och på det sättet blir inte vattnet stående.

Gräva och lägga

För att dränera krävs det att man gräver bort ganska stora massor och därför är det många som anlitar en firma istället för att göra det själva. Företag som arbetar med mark och anläggning gör allt som behövs inom markarbeten som dränering, grundläggning och rördragning av alla dess slag. När man hittat en firma som finns i närheten så brukar det börja med att man träffas på tomten och pratar igenom vad som ska göras. Oftast kan man också redan där få en ungefärlig prisuppgift på vad det kan komma att kosta. Läs mer om dränering på denna sida: https://www.dräneringhelsingborg.nu

4 Aug 2020