Varför är det så viktigt med rätt ventilation?

God ventilation i bostäder är mycket viktigt. Dålig ventilation kan leda till försämrad hälsa och skador. Hur märker man att ventilationen inte är tillräcklig och vad kan man göra åt det?

De allra flesta hör någon gång att ventilation är viktigt. När det kommer till privata bostäder så pratar man egentligen om olika typer av ventilation. Att få in frisk luft är också viktigt för hälsan, både din egen och husets. Skulle ventilationen vara undermålig kan det leda till fukt och mögelskador som kan uppstå framför allt i badrum eller andra utrymmen där det bildas kondens. Som privatperson är man själv ansvarig för att ha en korrekt ventilation och bor man i hyresrätt är det hyresvärden som är ansvarig. Så vad ska man tänka på när det kommer till ventilation?

Vanliga tecken på att ventilationen är bristfällig

När det kommer till villor så märker man av det på flera olika sätt. Vad gäller köket är ett vanligt tecken att matoset dröjer sig kvar. Själva matoset sprider sig gärna till andra rum och kan bidra till att inomhusmiljön blir sämre. Många gånger beror detta på att undertrycket vid spisen inte är tillräckligt bra. Då behöver man se över fläktens hälsa och det är också viktigt att rengöra filtret regelbundet.

Ett annat tecken är att det bildas kondens runt fönstret och kallvattenledningar. Problemet är inte bara att det kan uppstå fuktskador utan att skadliga partiklar stannar kvar inne i bostaden. En del får man göra själv när det kommer till ventilation men många gånger krävs det proffs. Bor man i en större stad är det lätt att söka rätt på ett företag och genom att exempelvis googla ”ventilation i Stockholm” så hittar man snabbt rätt kompetens.

Räcker det med att ha ett bra självdrag i bostaden?

Visst är det bra att ha ett visst självdrag men det räcker oftast inte. Dessutom kan självdrag leda till energiförluster vid uppvärmning. Boverket anger att uteluftsflödet lägst ska vara 0,35 liter per sekund och kvadratmeter bostadsyta och då räcker inte självdrag. Därför ska man satsa på mekanisk ventilation. När det kommer till mekanisk ventilation är det variationerna F, FT och FTX. Med F menas endast frånluft, FT står för till- och frånluft och FTX står för till- och frånluft med värmeåtervinning. Äger du en bostad och är osäker på om ventilationen är tillräcklig så ta kontakt med ett proffs som kontrollerar ventilationen.

10 Jun 2020