Värdefulla tips från arkitekten

Har huset blivit för litet och ni vill bygga ut? Innan ni gör det kanske ni ska fundera över om det är ekonomiskt lönsamt med en tillbyggnad eller om det kanske är bättre att flytta istället?

Har man bott länge i sitt hus så brukar det ofta löna sig att bygga ut i stället för att flytta till större. Har man dessutom barn kanske man också helst vill försöka bo kvar om det går. Innan man tar in en arkitekt kan man skriva ner en lista med krav man önskar att den nya tillbyggnaden ska uppfylla. Det kan vara en rymligare hall, två sovrum, toalett, eller ett lekrum etc. Det är inte alltid som man kommer överens som par och därför kan det vara bra att göra varsin lista och sedan diskutera punkterna med arkitekten. Att även ha en budget klar innan man träffar arkitekten underlättar arbetet.

Ta reda på vad man får göra enligt detaljplanen

Man bör även ta reda på vilka möjligheter som finns och vad man får göra. Vad står det exempelvis i detaljplanen? Hur många kvadratmeter får man bygga till och hur nära får tillbyggnaden ligga granntomten? Ett bra tips är att se vad andra har gjort i samma område. Ofta så strävar man efter att göra en tillbyggnad som passar med husets arkitektur och med området som det ligger i. Ta därför med bilder på fastigheten då ni träffar arkitekten för första gången. Lita på att arkitekten är kunnig och våga ge hen fria tyglar. Arkitekten kan oftast komma med bra lösningar som ni själva inte har tänkt på. Blir man ändå inte nöjd kanske man har missförstått varandra och det går att rätta till eller så byter man arkitekt.

Stressa inte och ta fram en bra lösning innan bygget sätter igång så spar ni pengar

Ha inte för bråttom i processen av tillbyggnaden utan ge arkitekten tid att komma fram till en bra lösning som kommer att uppfylla era förväntningar. Man bör vara helt klar med hur man vill ha det innan man börjar bygga. Att börja göra ändringar när man är igång med utbyggnaden blir mycket dyrare. Försök att se utbyggnaden som en investering och inte enbart en kostnad. Välj därför material som har lång livslängd och som åldras vackert. Låt tillbyggnaden bli något vackert och inte bara praktiskt. Den extra kostnaden kan vara avgörande för hur mycket ni sen kommer att uppskatta nybygget. Vi skulle rekommendera denna webbsajt: https://www.arkitektstockholm.biz/

26 Mar 2020