Väderskydd och fasadställningar

Få byggen om ens några håller sig enbart på marknivå. Arbeten med nybyggnation om ombyggnad behöver oftast ske året om. Alltså finns behov av väderskydd och även byggnadsställningar.

Idag är ett byggprojekt inget som kan sträckas ut över ett antal år. Tiden då pyramider byggdes under åratal av hårt arbete är för längesen över. De flesta byggnadsföretag arbetar under stor tidspress och har naturligtvis också kostnader att tänka på och om möjligt begränsa.

Ett effektivt arbete kräver mycket och realistisk planering. Glädjekalkyler angående tidsåtgång, materialåtgång och väderförhållanden är sällan till nytta i slutänden. Erfarenhet är bästa hjälpen när det gäller att förutse var hindren och förseningarna troligast kommer att inträffa.

Eftersom vi lever i ett land där det inte alltid finns optimala förutsättningar vädermässigt för byggnation bör en del extra eftertanke ägnas åt detta faktum. Under stora delar av året är klimatet kyligt och mörkt och i vissa delar av vårt vackra land även blåsigt och regnigt. Ja, jag tittar på dig, Göteborg!

Optimering av förutsättningarna

För att personalen ska kunna arbeta på bästa och mest effektiva sätt behöver man som arbetsgivare ge dem förutsättningarna för detta. Det innebär flera saker. Rätt material i rätt tid är grundläggande. Säkerhet och bra arbetsförhållanden är ett annat. Väderskydd måste anses vara en del av just detta, säkra och bra lösningar.

Kyliga temperaturer och hård vind samt nederbörd försvårar att arbete utförs på ett effektivt sätt. Ibland kan det innebära totalt stopp för arbetet av säkerhetsskäl eller för att materialet man arbetar med inte fungerar under vissa förhållanden. Väderskydd av det bättre slaget är nödvändiga.

Byggnation innebär som bekant att man arbetar med en mängd olika material. Det är inte sällsynt att man behöver uppvärmning av arbetsytor och större områden, något som ofta sker med gasol. Detta kan inte ske utan att väderskydd förhindrar att alstrad värme omedelbart försvinner igen.

Bra material ger bra resultat

Ett bygge som utförts med höga krav på kvalitet utmärker sig. Det blir snart uppenbart, både då arbetsgivaren tänkt på konsekvenserna - eller inte. Med väderskydd ökar man tiden då arbete kan utföras synbart. Man skapar bästa förutsättningar för en bra arbetsmiljö och ett väl utfört arbete.

Korrekt monterat väderskydd i Göteborg ger en kortare byggtid utan att kvalitén på arbetet påverkas negativt. Tvärtom. Frånvaro av kyla, regn och blåst ger ett bättre utfört arbete och en byggnad som håller för slutbeskitning och kvalitetskontroller. Nu och i framtiden.

24 Sep 2020