Vad betyder det att vara rörmokare i Uppsala?

Hur utbildar man sig till rörmokare och vad betyder det att vara rörmokare i Uppsala? Rörmokare kan ibland kallas för VVS-montörer och yrket innebär en hel del teoretiska kunskaper.

Kärt barn har många namn och rörmokare kan också kallas för rörmontör, rörläggare, VA-installatör, VVS-montör med mera. Och det är just rör till vatten och avlopp som en rörmokare i Uppsala arbetar med. För att få in vatten och ut avlopp i ett hus så installeras rör som antingen kan gå från en egen brunn och ner i en avloppsbrunn, som till exempel en trekammarbrunn. Eller så är huset anslutet till kommunalt vatten och avlopp, vilket innebär att båda fraktas genom rör i marken. En rörmokare arbetar endast med rören som finns i slutet av en krets, det vill säga i hus och byggnader av olika slag. Rören som läggs ner i marken, för att leda avloppsvattnet ut från huset och dricksvattnet in i huset, de läggs och monteras av företag som arbetar med markarbeten.

rörmokare undersöker

Hur utbildar man sig till rörmokare?

Rörmokare ingår i hantverksyrkena och utbildningar finns på många gymnasier samt på yrkeshögskolor. Utbildningen är oftast tre år lång och avslutas med en praktik där man får komma ut och prova på yrket. Idag ser utbildningen väldigt annorlunda ut mot tidigare eftersom en rörmokare idag inte bara arbetar med rör som leder vatten och avlopp. Yrket kan även innebära installation, underhåll och reparation av kylsystem och värmesystem som styrs av datorer. I utbildningen ingår idag därför kunskap inom teknik och datorsystem. Men en rörmokare måste också vara duktig i matematik och kunna läsa ritningar samt instruktioner på både svenska och engelska. En utbildning som rörmokare är alltså inte enbart en praktisk utbildning utan har också ett flertal teoretiska ämnen som man måste vara duktig på.

Vem arbetar som rörmokare?

För att arbeta som rörmokare behöver man ha ett intresse för hur saker och ting fungerar och dessutom vara praktiskt lagd. Precis som alla andra hantverksyrken så är det fortfarande fler män än kvinnor som är rörmokare, men fler och fler kvinnor upptäcker yrket som är både kreativt och omväxlande. En del rörmokare arbetar på samma plats en längre tid, och tillsammans med andra rörmokare. Men de flesta har varierande uppdrag och arbetar också ibland helt ensamma. Därför är det ett arbete som innebär frihet under ansvar, vilket många rörmokare tycker känns befriande.

30 Mar 2020