Vad är ett KNX-hus?

Har du hört talas om KNX – och undrat vad det är? KNX brukar användas om hus som man förut kallade för ”smarta hus”. KNX är en förkortning av ”connexio” som är latin och betyder förbindelse. KNX innebär att de flesta funktioner som kan finnas i ett hem och som går på elektricitet, såsom värme, ljus och nedkylning (kyl och frys) är ihopkopplade med varandra och med en app, som gör dig som husägare kopplad till husets elsystem på distans. Har du till exempel ett elektroniskt lås på din dörr, kan du öppna dörren från din mobil. Har du elen kopplad till appen i din mobil, kan du alltså stänga av och knäppa på elen på semestern. KNX-systemet kan även självständigt känna av aktivitet, som behöver stängas ner och spara el.

KNX är en världsomspännande standard för hem-och fastighetskontroll. Med hjälp av KNX kan du samordna och integrera dina elfunktioner och skapa ett smart hus som gör ditt hem energisnålt och säkert. Sensorer kan känna av omgivningen och skicka en signal av tända, släcka, stänga av och så vidare. När huset är tomt så ser systemet till att allt elektriskt är avstängt.

Installerar du detta system i ditt hus har du en ”partner” som hjälper dig att släcka lampor och annat som drar el i onödan när ingen är där. Det kanske låter motsägelsefullt att man installerar ett elektriskt system som släcker ner elanvändningen, men det är just så det fungerar.

Bli självförsörjande av el

Är du rädd för att använda för mycket el och vill få ner dina elkostnader? Då kan du se till att bli självförsörjande av el genom att installera solceller på ditt hustak. Då kan du ackumulera energin som du får under soliga dagar, och använda den när du behöver vid andra tillfällen. De tar inte mycket plats, inte mer än samma yta som ditt tak är stort. Det är inte krångligt och i synnerhet inte om du väljer att anlita en elektriker som kommer och gör det för dig. Då behöver du inte hålla reda på något annat än on-och-off-knappen.

I en solcell är det solens energi som fångas i cellen. Den omvandlas till växelström som kopplas in till husets elcentral och går att använda som vilken annan elektricitet som helst. Känner du dig osäker på hur solceller fungerar kan du börja i liten skala och sedan bygga ut dem senare när du känner dig mer säker på hur det fungerar. De kräver inget underhåll och har en lång hållbarhet. De är miljövänliga och installerar du dem, bidrar du till en mer miljövänlig värld. 

Bor du till exempel i Helsingborg kan du ta kontakt med denna elektriker i Helsingborg som gör ett hembesök hos dig. Efter det kan de installera dessa på ditt tak och hjälpa dig komma igång.

21 Mar 2018