Vad är egentligen ett Attefallshus?

Under senare år så har begreppet Attefallshus börjat synas mer i debatten och vi tänkte reda ut lite kring vad detta egentligen handlar om. Attefallshus är en typ av bostad som får uppföras utan bygglov och det innebär således en lite smidigare väg mellan planering, byggstart och uppförande. Vi ska senare i texten titta närmare på vilka regler som gäller -(att det inte behöver bygglov är inte synonymt med att det går att bygga hur som helst) men först så ska vi se till vilka typer av behov byggnationen i fråga är tänkt att täcka.

Sverige har en bostadsbrist - i synnerhet då det kommer till våra större städer och där Stockholm är den värst drabbade staden. Attefallshus får - till skillnad mot en Friggebod (som också får byggas utan bygglov) - användas som en fristående bostad. En tanke är således att du som husägare kan uppföra ett Attefallshus på din tomt, inreda den som en bostad - komplett med avlopp och vatten - och därefter hyra ut denna till exempelvis en student i Stockholm. Huset i fråga kan således fungera som ett plåster på det blödande sår på den nuvarande bostadsmarknaden i Stockholm; samt att det även kan generera intäkter till dig som husägare.

Oändliga möjligheter för ett Attefallshus

Där har vi en anledning till att Attefallshuset såg dagens ljus. En annan handlar om det uppenbara: vem vill inte dra nytta av att ett fristående hus i anslutning till det befintliga huset? Kan man bygga - utan att de byråkratiska kvarnarna maler i sin långsamma takt - ett Attefallshus så får man ett extremt fint och användbart komplement till sin bostad; ett fristående rum vars användningsområden är, i stort sett, oändliga och där den egna fantasin är den enda egentliga begränsningen.

Namnet då? Själva motionen om Attefallshus kom från Stefan Attefall - och han var vår dåvarande bostadsminister. Precis som vid Friggeboden - döpt efter Birgit Friggebo - så tog man alltså namnet på personen som fick förslaget att gå igenom.

Regler vid ett Attefallshus

  • Det får bara byggas Attefallshus på en tomt där det finns en- eller tvåbostadshus.
  • Ett Attefallshus får ha en maximal area om 25 meter2 samt en nockhöjd på fyra meter. Dock: det går att bygga fler än ett Attefallshus på tomten - men arean om 25 meter2 gäller fortfarande. Du kan alltså, rent krasst, bygga två stycken Attefallshus på din tomt i Stockholm där båda dessa har en area om 12.5 meter2.
  • Inget bygglov krävs. Men du måste anmäla - och få ett godkännande - av Byggnadsnämnden. Att inget bygglov krävs är en sanning med viss modifikation. Skulle du vilja uppföra ett Attefallshus i en miljö som anses som värdefull eller som ligger i nära anslutning till Försvarsmaktens marker så kan ett bygglov krävas.
  • Avgifter. Hur stor avgift som du får betala avgörs av den kommun du bor i. I stockholm ligger startavgiften för bygganmälan på 3135 kronor. Som en jämförelse så ligger den i Uppsala mellan 5-18.000 kronor.
  • 4.5 meter är det avstånd som du ska förhålla dig till gällande dina grannar. Bygger du närmare så krävs deras medgivande. Tänk även på att ditt Attefallshus ska smälta in i omgivningen på ett naturligt sätt.
12 Dec 2017