Underhållsplaner för BRF

Det är viktigt med framförhållning när det kommer till fastigheter. Genom att ha underhållsplaner behöver man aldrig bli överraskad av onödigt slitage.

Den lilla hyresgästföreningen hade bildats alldeles nyligen och bara de nödvändigaste pappren var klara. Ingen av de boende hade särskilt bra koll på hur en fastighet sköttes så de hade redan innan de köpte bestämt att de skulle ta hjälp utifrån för att få mer förståelse för vad som behövde göras.

Agneta, styrelsens ordförande, hade fått i uppgift att ta reda på hur eller rättare sagt vem som kunde hjälpa dem med själva fastigheten och dess välmående. Hon visste inte om man kunde kalla det så men det var ordet som hamnat i protokollet på förra mötet. Det som menades var att de behövde ha översikt över renoveringar och reparationer m.m.

Företag som skapar underhållsplaner

När nästkommande möte gick av stapeln visade det sig att hon hade massor av information att dela och som de även behövde ta beslut om. Hon hade nämligen hittat ett företag som gjorde underhållsplaner. Företaget gjorde en utredning som var teknisk och informerade om vilka åtgärder som behövde göras i framtiden.

De kontrollerade även vad som var akut givetvis. Det kunde handla om saker som stambyte, byte av tak och andra större och mindre renoveringar som var självklara efter en viss tid. Hon hade fått prisuppgifter och ville veta om föreningen ville att hon beställde deras tjänst. Något som de sa ja till då de behövde mer kompetens när det handlade om just det.

Mer om underhållsplaner kan du läsa här: underhållsplaner.net

25 Apr 2023