Trägrindar för elegant entré

Om du ska inhägna din lantegendom eller hästgård kommer entrén att bli kronan på verket. Välj bland flera robusta trägrindar som tillverkats av bra timmer.

Du som vill ha ordning och reda på din gård måste se till att det finns klara och tydliga avgränsningar. Naturligtvis vill du hålla undan objudna gäster från dina privata domäner, men samtidigt vill du att inbjudna besökare ska få ett bra förstahandsintryck och känna sig välkomna.

Familjen har just köpt en avstyckad gård. Du har inga som helst planer på att idka jordbruk, men två yngre familjemedlemmar älskar hästar. Din tanke är att tillfredsställa barnens önskemål och därför ska du låta bygga stall och en större rastgård för hästar. Rastgården för hästarna måste självklart inhägnas så att hästarna inte bara galopperar iväg på egen hand. Då behövs ett staket som går ihop med huvudbyggnaden och stallet.

Trägrindar av hög kvalitet

Dina barn är inte endast galna i hästar. De är dessutom miljömedvetna. För staket och grindar ska du välja trä av bästa furu. Förnyelsebart material med andra ord. Men träet ska stå emot röta och insektsangrepp. För detta skydd ska impregneringen göras med miljövänliga medel.

Själv har du ingen aning hur ett staket ska byggas. Du får dock ett tips från en granne om att det finns ett företag som kan leverera stolpar och kvalitativa trägrindar. Firman ger tips om hur allt ska byggas och på materialet får du 25 års garanti. För att få ner stolpar till staketet i marken köper du en stolpsättare.

15 Jun 2023