Tips för VVS på egen hand

Ibland kan man klara sig gott och väl utan att behöva ringa hem en VVS-montör. Vissa enklare problem, som till exempel ett stopp i toaletten, krävs det inte alltid någon som är utbildad inom VVS för att lösa. I den här texten samlar vi tips och tricks så att du själv kan agera rörmokare vid enklare problem i hemmet. Om problemet är akut bör du dock alltid ringa en firma. Se till att ha ett numret till en firma som kan VVS och som också har jour, ifall problemet skulle ske mitt i natten. 

Häll varmt vatten i toaletten

Ett vanligt problem är att få stopp i toaletten. Kanske har man spolat ner alldeles för mycket papper, eller så har något hamnat i avloppet som inte bör vara där. Om det är ett enklare stopp kan det ibland lösas med att helt enkelt hälla en hink med varmt vatten i toaletten.

Sätt hinken under en kran och fyll en bra bit upp med hett vatten. Försök sedan att komma så högt upp som möjligt, till exempel genom att ställa dig på en stol. Tippa sedan ner vattnet i toalettstolen. Om det inte löser sig på första försöket – upprepa proceduren tills du kan spola som vanligt.

En hink med vatten kan även vara bra i andra sammanhang, till exempel under ett arbete med huset. Om du inte har vatten i toaletten kan du helt enkelt fylla toalettstolen med en hink vatten när du behöver spola. En hink vatten räcker ungefär till en spolning.

Vid frysrisk

Det krävs inte alltför låga temperaturer för att en ledning ska riskera att frysa och, om den gör det, orsaka stora konsekvenser. Det går dock att skydda sig någorlunda mot det här problemet. Om frysrisken är akut kan du helt enkelt låta en kran temporärt stå öppen så att vattnet inte ligger stilla i ledningarna.

Om du märker att trycket minskar kan det här vara ett tecken på att en ispropp håller på att bildas. Vatten växer med ungefär 10 till 20 procent när det fryser till is. Således är det här något som är viktigt att skydda sig mot. Särskilt angeläget är det vid första vintern i ett nybygge eller renovering. Om vattnet fortfarande är fryst, rekommenderas det att ringa någon som kan VVS för att åtgärda problemet.

Eller…

Om du inte får bukt med ett VVS-relaterat problem i hemmet är det troligtvis läge att ringa någon som är utbildad inom VVS. Det här gäller särskilt vid installationer. Saker som till exempel kranar, kylskåp med vattenfunktion eller annan utrustning kräver ofta fackmannamässig installation. Om du ger dig på detta på egen hand kan det hända att din försäkring inte gäller eller att du får en kraftigt minskad ersättning om något går fel.

Är problemet akut bör du ringa en VVS-firma som har jour. Om du till exempel har en risk för översvämning i hemmet är det något som bör åtgärdas snarast. Väntar du för länge kan det leda till dyra fuktskador och en hel del andra problem. 

22 May 2017