Ta hjälp för att täta din skorsten i Stockholm

Då väldigt många skorstenar i Stockholm är otäta så krävs det att dessa renoveras så att de går att använda på ett korrekt sätt. En skorsten är ofta murad och det är den som får stå emot väldigt stora angrepp i from av vind, snö, regn och övrigt nederbörd; något som gör att en skorsten bör ses över betydligt oftare än vad många tror. Det här handlar heller inte om någon större kostnad – om inte denna skorstensrenovering är väldigt omfattande förstås – och det företag man anlitar i Stockholm brukar generellt sätt jobba ganska effektivt också.

Det som man dock bör vara noggrann med är att anlita rätt företag och inte nöja sig med första bästa; detta är speciellt viktigt om du har en skorsten av tegel som kräver lite större precision än vad andra material gör. Hur ska du då kunna kolla upp att ett företag är seriöst och kompetent nog att ombesörja din skorstensrenovering i Stockholm?

Jo, här finns det framförallt ett sätt att skilja agnarna från vetet och här handlar det om att se att detta företag verkligen har behörighet och är certifierade enligt Behörig Skorstensentreprenör. Detta är nämligen ett kvalitetstecken som visar att företaget får – och kan! – jobba med att reparera din skorsten. Saknar företaget i fråga denna kvalitetsstämpel; ja, då är nog detta en indikation på att du ska avstå och istället vända dig till en anna firma som erbjuder sina tjänster inom skorstensrenovering i Stockholm.

Skulle du – trots att Behörig Skorstensentreprenör finns hos företaget – fortfarande känna dig osäker så finns det ytterligare några små detektivtrick som diu kan använda dig av och här kan internet fungera som ett bra verktyg. Det vi menar här är att du kollar upp de företag i Stockholm som jobbar med skorstenar i allmänhet och renoveringar av dessa i synnerhet och ser över hur betygen för dessa ser ut på olika forum.

Numera – i och med att hela hantverksbranschen drabbats av oseriösa aktörer – så finns det nämligen flertalet forum där man kan jämföra priser, utförda jobb och kundbemötande; saker som samtliga är av avgörande för dig som kund.

Detta är en av fördelarna med internet – att du själv kan kolla upp olika företag och jämföra med andra utan att behöva kontakta dessa är guld värt. Prova detta – oavsett om det handlar om en skorstensrenovering i Stockholm eller renovering av ett badrum i Köping.

Billigt underhåll av din skorsten i dagsläget

Det som du har en stor fördel av i dagsläget är att du vid olika renoveringsprojekt har rätt att använda ditt rot-avdrag. Detta innebär att du kan anlita ett företag för exempelvis en renovering av din skorsten och därefter dra av halva beloppet för arbetskostnaden på din deklaration och sedan få tillbaka detta på din skatt.

Det här gäller naturligtvis inte bara i Stockholm utan över hela Sverige; dock ska vi här tillägga att det gäller att passa på. Detta förmånliga avdrag ser nämligen ut att halveras vid årsskiftet och således finns det ingen anledning att renoveringsprojekt skjuts på framtiden. Passa på att smida medan järnet är varmt.

3 Aug 2017