Stamspolning i Stockholm gör rent

Det är innan det blir problem som man ska anlita ett företag som gör stamspolning i Stockholm. Om man väntar tills det blir stopp kanske man får ta hand om både rören och en vattenskada.

Det är väl ingen som ser fram emot den dag när rören har gjort sitt och man måste börja fundera på ett stambyte. Det blir dyrt och väldigt krångligt för alla som bor i huset. Men som med allt annat hjälper det med underhåll och skötsel. Det bästa sättet att underhålla ett rörsystem är att utföra regelbunden stamspolning.

Hyreshus är väldigt utsatta eftersom där är så många hushåll och då kan det bli avlagringar i rören av fett, hår och annat som sköljts ner. Det belastar rörsystemet och kan till slut orsaka stopp och dålig lukt. Risken med stopp är också att det blir översvämningar i golvbrunnar och det är då det kan blir riktigt jobbigt och dyrt.

Företag som utför stamspolning har stor erfarenhet och gör det omsorgsfullt

Det är ingen idé att vänta tills det börjar lukta illa ur rören eller att avloppsvattnet inte rinner ut. Det bästa är att kontakta ett företag som utför stamspolning regelbundet. Själva rekommenderar de att man ska spola igenom systemet med 3 – 5 års mellanrum.

Självklart utför de också akuta stamspolningar om det blivit översvämning i en fastighet. Den akuta spolningen brukar skapa onödig oreda och sanitära problem för de som bor där. Stamspolning kräver en hel del planering och förberedelse och innebär att rörsystemet inte kan användas medan det görs. Läs mer om stamspolning på den här hemsidan: stamspolningstockholm.se

20 Jan 2022