Sprinklersystem förhindrar brandspridning

Om du ansvarar för lokaler, där risk finns att eld kan uppkomma med allvarliga konsekvenser för liv och egendom, måste du installera ett sprinklersystem.

Du är ansvarig byggchef för en hotellkedja. Förutom att nya hotell tillkommer via uppköp, bygger ni nya hotell varje år. Dessutom gör ni ofta förändringar i ert befintliga bestånd av hotell. Gästernas säkerhet har givetvis hög prioritet. Risk för eld och snabb brandspridning är något som lätt kan uppkomma i en hotellbyggnad.

I ett hotell är det nödvändigt att installera sprinklers. Vid en viss temperatur i en lokal utlöses en sprinkler och vatten sprutar ut droppvis för att omedelbart släcka eld. De munstycke som finns i en sprinkler smälter helt enkelt och då är det fritt fram för vattnet. Samtidigt som sprinklern utlöses larmas automatiskt räddningstjänsten. I bästa fall har elden släckts innan brandkåren hunnit fram.

Sprinklersystem och know-how

Hotellkedjan har avtal med ledande företag som kan sprinklersystem. De sprinklersystem som installerats följs regelbundet upp via de serviceavtal som tecknats. Leverantören av sprinklers gör löpande kontroll och funktionstester. Eventuella förändringar i lokaler som gjorts dokumenteras och systemen anpassas efter de ändringar som skett. Din leverantör har ett stort antal referensanläggningar med sprinklers i flera typer av lokaler. Sådan know-how ger dig trygghet.

För att installera ett sprinklersystem krävs stor kompetens och erfarenhet. I ett nytt hotellbygge eller vid ombyggnad går leverantören noggrant igenom vilka förhållanden som gäller. De tar totalansvar för att anläggningen installeras korrekt. De driftsätter och gör tester för att säkerställa att sprinklersystemet fungerar enligt det regelverk som finns för sådana anläggningar.

31 Oct 2022