Som fastighetsägare kan man spara mycket pengar på att installera solpaneler

Solceller kan vara en bra lösning för fastighetsägare att få ner elkostnaderna på. Men det finns några saker man måste tänka på för att undvika misstag och för att investeringen ska bli lyckad.

Att montera solpaneler på taket kan innebära ett lyft för hela fastigheten och göra den mer attraktiv för både hyresgäster och företag, som självfallet också vill ha lägre energikostnader. Många gånger kan solceller producera hela fastighetens elbehov. Och det överskott som blir kan säljas vidare till elbolaget och på så vis ytterligare sänka fastighetens kostnader.

Solpaneler höjer också nästan alltid värdet på fastigheten och är på så vis en investering som lönar sig på många sätt. Men det gäller att vara noga med vilken aktör man använder sig av, då det tyvärr finns en hel del oseriösa företag.

Så undviker man misstagen

Är man intresserad av solceller för fastighetsägare finns det flera aktörer på marknaden. Viktigt är att man ber om referenser och referensobjekt innan man väljer aktör, och att man kollar upp dessa. Men även att man kontrollerar företagets ekonomi hos Skatteverket. Ett företag som går i konkurs kan inte sätta upp solpaneler eller åtgärda eventuella problem.

Det är heller inte vem som helst som får installera solceller och den elinstallatör som företaget använder sig av måste vara registrerad i Elsäkerhetsverkets register. Det måste även upprättas ett ordentligt protokoll efter specifika regler som beskriver vilken typ av elinstallationer som företaget utfört, vem som utförde arbetet och hur det har utförts.

3 May 2021