Som fastighetsägare har man det yttersta ansvaret för brandskyddet

Ett bra brandskydd kan rädda liv och hjälpa till att minimera skadorna på fastigheten. Som fastighetsägare bör man därför regelbundet se över brandskyddet och försöka förbättra det.

Som fastighetsägare och bostadsrättsförening ska man hela tiden arbeta för att förebygga, hindra och begränsa bränder. Detta kan man exempelvis göra genom brandtätning och brandskyddsmålning och se till att det finns släckutrustning och tydliga utrymningsvägar som fungerar. Brandtätning är viktigt på så vis att den förhindrar giftiga rökgaser och eld från att spridas i byggnaden innan den har hunnit utrymmas. Brandtätningen håller därför röken och elden i så kallade brandceller under en viss tid. Alla hålrum måste tätas och det är viktigt att komma ihåg att täta även vid nyinstallationer av kablar och rör och andra renoveringar.

Så fungerar en brandskyddsmålning

Brandskyddsmålning är ett väldigt bra komplement till brandtätning och innebär att man målar väggar och konstruktioner med en speciell färg. Skulle en brand uppstå expanderar färgen och ett skum bildas. Skummet skyddar ytan och gör att elden inte sprider sig lika lätt. Färgen minskar också rökutvecklingen och håller temperaturen nere. Ofta är det bärande konstruktioner av stål som brandskyddsmålas för att ras inte ska ske lika lätt, men brandskyddsfärger finns för olika material och det är viktigt att man använder rätt färg. Den extra tid som brandtätning och brandskyddsmålning ger kan var det som behövs för att människor ska hinna ut och brandkåren hinna fram i tid för att rädda byggnaden från att brinna ner. Läs mer om brandskyddsmålning på denna hemsida: https://www.brandskyddsmålning.net

21 Dec 2020