Ska du bearbeta marken i Stockholm?

Markarbeten Stockholm – 

Utan riktigt markarbete skulle inga byggnader finnas som faktiskt finns i Stockholm. Som ju alla förstår är ett gediget markarbete förutsättningen för att man alls ska kunna uppföra byggnader. Den mesta marken är ju inte plan, slät eller har förutsättnignar för att kunna smälla på en asfalt för vägar och gångbanor. Man måste ju bearbeta marken väldigt mycket innan man kan uppföran ngåonting över huvudtaget. Det gäller allmänna och offentliga byggnader såväl som alla privata byggnader som man låter uppföra. För det viktiga markarbetet behöver man dels stora maskiner som klarara av det stora arbetet. Dels behövs kompetent personal som klarar av de stora maskinerna. 

Stockholm är säte för ständigt pågående markarbete

Alla som någon gång har besökt Stockholm under somrarna märker hur svårt det är att ta sig fram i huvudstaden. Det verkar pågå ett ändlöst markarbete på de flesta gator i innerstaden. Även när det inte är sommar pågår det markarbeten. Är det inte bygge av nya gator är det renoveirngar av befintliga gator som pågår. Det är ju inte så konstigt att äldre gator behöver renoveras och repareras, med tanke på den stora och tunga trafik som pågår i huvudstaden. För byggföretagen är det lukrativt med de pågående markarbeten som sker.

Många byggjobbare arbetar på korta kontrakt

Vissa av de byggarbetare som är sysselsatta just med de stora markarbetena, berättar om att de alternerar mellan olika pågående markarbeten som pågår på olika håll i landet. Och tar arbetsmarknaden slut ena säsongen, åker man utomlands och arbetar på samma sätt med marken där. Ofta går också rekryteringarna genom kontakter. Känner man någon som har rekryterats, ser de till att de forna kollegerna rekryteras för de nya markarbeten som ska ske på andra håll. Med de vinstintressen som finns i så gott som alla branscher vill heller inte byggföretagen dra på sig stora anställningar, som de sedan måste göra sg av med för att slippa förse dem med arbeten och lön. Då arbetar alla i korta kontrakt och relativt lösa anställningsformer.

På det sättet blir inte uppdragsgivarna skyldig att anställa, utan lägger över det på de byggföretag som antar uppdraget att genomföra markarbeten, till exempel åt Stockholm.

29 Oct 2018