Säker trädfällning i Göteborg

Är ni en bostadsrättsförening i Göteborg som behöver ta ner ett stort träd inne på er gård? Det finns företag som har säker trädfällning i extra trånga utrymmen som sitt specialområde.

Det är ganska vanligt att träd som står på innergårdar till slut blir alltför stora och måste tas ner för att inte riskera att tak, fönster och fasad tar skada. Men det händer också att träd blir sjuka och av den anledningen måste sågas ner. Detta eftersom trädsjukdomar kan spridas till andra träd. Men den främsta orsaken till att det är viktigt att ta ner sjuka träd är att de lätt knäcks eller tappar sina grenar, vilket kan skada både människor och byggnader om det vill sig riktigt illa.

Hur mycket kostar trädfällning?

Träd som står inne på en gård måste fällas genom sektionsfällning. Det betyder att man sågar ner trädet bit för bit i stället för att fälla det i ett enda stycke. Beroende på hur det ser ut kan man ibland behöva använda sig av en kranbil för att kunna såga ner trädet och lyfta ut de olika delarna över fastigheten. Vill man ha hjälp med trädfällning i Göteborg finns särskilda företag som har sektionsfällning som sitt specialområde. De kan även hjälpa till med trädvård och beskärning av träd.

Hur mycket det kostar att få hjälp med trädfällning beror på hur komplicerat arbetet är och hur lång tid det tar. Men också om man även vill ha hjälp med att transportera bort trädet och få marken återställd genom stubbfräsning.

26 Jan 2022