Säker och effektiv asbestsanering i Stockholm

Ska ni renovera ett hus eller en byggnad i Stockholm? Då bör ni se upp med asbest. Förr i tiden använde man ofta asbest i olika byggmaterial och ni kan därför behöva göra en asbestsanering.

Innan man kom på att de partiklar som frigörs när man handskas med asbest är farliga, använde man asbest i många olika byggmaterial som isolering, eternitplattor, kakelfix, golvmattor, med mera. Asbest har egentligen många bra egenskaper och är billigt, slitstarkt och isolerande. Men det faktum att asbest kan orsaka cancer för dem som handskas med materialet gör att det inte längre lämpar sig som byggmaterial. Men asbest kan finnas kvar i äldre orenoverade fastigheter. För den som ska renovera gäller det att handskas med materialet på ett säkert sätt.

Hur går en asbestsanering till?

Vid en asbestsanering inventeras först byggnaden för att lokalisera var det finns asbest. Företaget som utför saneringen brukar också hjälpa till med att ansöka om tillstånd och med att transportera bort och deponera avfallet. Det krävs särskild kunskap för att kunna handskas med asbest på ett säkert sätt. Den får varken skada dem som handskas med asbest eller omgivningen. Det finns särskilda företag som är specialiserade på asbestsanering. Personalen är särskilt utbildade och företagen är även certifierade via Arbetsmiljöverket och har tillstånd att få utföra asbestsanering. Ta in offerter från några olika företag och fråga även vad som ingår i priset. Skriv sedan ett ordentligt avtal där det också står när saneringen ska vara slutförd. Läs mer om - på denna webbsida: https://www.asbestsaneringstockholm.nu/

30 Nov 2021