Så tar du hand om ditt gamla trägolv

Här går vi igenom hur man tar hand om och bevarar ett vackert trägolv i ett gammalt hus. Dessa tips kan vara mycket värda i långa loppet, då de kommer att öka golvets livslängd och öka värdet på huset.

Ett gammalt trägolv i en bostad räknas idag som en betydelsefull kvalitet med ett stort värde. Men så har det långt ifrån alltid varit – många vackra gamla golv har förstörts när man lagt heltäckande mattor eller betong- och flytspackel.

Långsiktighet kommer att löna sig

Det bästa är förstås att renovera och behandla gamla trägolv på ett så långsiktigt och varsamt sätt som det bara går. Gamla trägolv består ofta av golvtiljor som kantas för hand för att man ska få ut så mycket som möjligt av trädet. Man bör av flera anledningar vara mycket försiktig med att riva ut ett sådant golv – det är inte lätt att pussla ihop eftersom brädorna är lagda enligt ett speciellt mönster.

Om man vill ha kvar det gamla trägolvet, men samtidigt ge det en ny glans, så börjar man renoveringen med att kontrollera tjockleken. Tidigare slipningar i samband med omlackeringar kan ha gjort golvet tunnare. Golvet kan i dessa fall behöva stabiliseras innan den övriga renoveringen påbörjas.

Se upp med springorna

Ett annat problem som kan uppstå med gamla trägolv är att springorna mellan tiljorna har blivit för stora av någon anledning. Korrigera inte med spackel eller kitt – det kan orsaka sprickor i träet. Det korrekta sättet att åtgärda detta är att ersätta skadade partier med trälister som man limmar fast i plankorna.

Har du ett gammalt skurgolv? Då är du lyckligt lottad – det är bara att fortsätta att skura det så håller det formen med en vacker och tålig yta. Är golvet ojämnt och smutsigt så kan vi rekommendera en golvslipning, men då måste du förstås se till att det är tillräckligt tjockt och du hanterar en kunnig hantverkare. Är det bara mindre märken och fulheter så kan det även att sandpappra golvet – det biter bra på exempelvis flisor och smuts.

Oja ger en mörkare nyans

Är du orolig för att ditt fina gamla golv kommer att utsättas för ett alltför hårt slitage så kan man behandla det med oljefernissa och sedan bona det, då får du en lättskött yta. Tänk bara på att ett golv som oljas blir något mörkare, och det kommer inte att få tillbaka sin tidigare ljusa nyans. Mera tips om golvslipning och golvskötsel kan du få här: golvslipninggöteborg.com.

30 Sep 2017