Så ser reglerna ut för attefallshus

Attefallshus har blivit populärt att bygga. Detta sedan regeringen beslutade, år 2014, att de får byggas utan bygglov. De får inte vara över 25 kvadratmeter och ska ligga i närheten av ett redan befintligt bostadshus. Attefallshus beskrivs som komplementsbostadshus, men får användas som till exempel förråd eller garage (om man inte vill ha det som gäststuga eller permanent bostad). Även om bygglov normalt inte krävs, måste bygget av ett attefallshus anmälas till kommunen. Det är viktigt just att det är ett komplement också. Ensamt får det inte uppföras utan bygglov.

Regler som är bra att känna till

Även om bygglov normalt inte krävs, omgärdas byggprocessen ändå av flertalet regler. Till exempel:

  • Attefallshus får uppföras med badrum och kök och ha en standard som duger åt åretruntboende.
  • Huset får byggas med max 25 kvadratmeter som area. Nockhöjden får inte vara högre än fyra meter, och boytan ligger i sådana fall på ungefär 20 kvadratmeter.
  • Husen får inte byggas för nära granntomtens gräns, närmare bestämt fyra och en halv meter. Om du planerar att bygga ett attefallshus nära tomtgränsen behöver du ett medgivande från grannen.
  • Som nämnt i inledningen ska attefallshus endast föras upp som komplement till en redan befintlig bostad. Att det redan finns en huvudbyggnad är ett krav.

När krävs bygglov?

Det finns vissa omständigheter som kan göra att ett bygglov krävs för ett attefallshus, även om det sker på din tomt och en huvudbyggnad redan finns på tomten. Det kan till exempel krävas om kommunen, i sin detaljplan, anser att bygglov ska gälle för ett särskilt område, som till exempel kan anses vara en del av en värdefull miljö. Om du är osäker på det här bör du alltid kolla med kommunen på förhand. Vidare spelar det roll om byggnaden skulle vara särskilt värdefull från ett kulturhistoriskt, miljömässigt eller konstnärligt perspektiv. Även det här är något du kan kolla upp med din kommun om du känner dig osäker.

Beroende på vad som finns i närheten kan det också ändra dina förutsättningar för att bygga ett attefallshus. Det kan till exempel ske om du planerar att bygga huset är i anslutning till en flygplats eller ett skjutfält som, enligt föreskrifter, är av riksintresse för försvaret.

En smidig lösning

Attefallshus har blivit en väldigt smidig lösning för många, vilket har fått ringar på vattnet. Till exempel har det blivit vanligt att man som villaägare nära en stad hyr ut sitt attefallshus vilket, åtminstone i viss mån, lindrar bostadsbristen för till exempel studenter och unga. Vidare har det potential att gynna byggbranschen starkt. Även om många väljer att bygga stora delar av huset själv, behövs nästan alltid hjälp från någon fackman när det gäller specifika insatser på byggnaden. Det kan till exempel handla om att dra el, som inte bör göras av någon som inte är behörig. Vill du läsa mer om Attefallshus, besök denna sajt.

3 Jan 2018