Så planerar du badrumsrenoveringen

Eftersom badrumsrenovering är ett stort projekt bör mabadrumn som bostadsägare planera renoveringen i god tid och tänka över vissa punkter innan projektet kör igång. Det är lätt att börja med att ta in offerter från flera olika badrumsföretag för att snabbt kunna komma igång med arbete. Men det finns då stor riska att arbetet både blir dyrare och sämre än om man planerat innan.

Budget

Första steget bör vara att sätta upp en budget för vad badrumsrenoveringen får kosta. I grunden är det trots allt ekonomin som styr för de allra flesta. Men var inte ”dumsnål” med tanke på att renovering av badrummet sker mycket sällan. Budgeten måste inte vara exakt men det är stor skillnad på om det får kosta 50-60.000 kr eller 100.000-150.000kr.

Funktion och estetik

Andra steget är att se över funktion och estetik. Ta inspiration från flera olika källor och låt det ta tid. Även om badrummet utformas för att möta de som bor i bostaden för tillfället får man även tänka framåt. Kommer det bli fler i familjen framöver? Är dusch eller badkar mest prioriterat osv?

Gör projektplan

Alla behöver inte en projektplan men för vissa kan det vara en fördel. Det betyder att man skriver upp under hur lång tid man ska ta inspiration och fundera över hur det nya badrummet ska se ut. Men även när man ska kontakta företag för att få in offerter, när man förväntar sig att arbetet ska utföras och när betalning ska ske. Det gör att man inte fastnar på en enskild punkt utan hela tiden rör sig framåt mot målet – ett nytt badrum.

Uppdelad RUT?

ROT-avdraget innebär att 30% av arbetskostnaden vid badrumsrenovering får dras av som skattereduktion. Detta upp till 50.000 kr per person och år. De som tänkt genomföra en större och dyrare badrumsrenovering kan med fördel se om betalningen kan fördelas över två år. Om arbetskostnaden uppgår till 210.000 kr skulle avdrag kunna ske på 70.000 kr. Men eftersom man bara får dra av 50.000 kr per år kan faktureringen delas upp. Hantverkarna kan utföra, och ta betalt för, halva arbetet ena året och resten kommande år. Hör alltid efter med gällande företag om de kan hitta en lösning som innebär att maximalt avdrag får ske.

Kom ihåg att ROT-avdraget gäller för alla personer som är skriven på bostaden. Därmed är det ofta möjligt för två personer att göra avdrag.

Göra jobbet själv? Kontrollera krav

De flesta väljer att anlita företag för badrumsrenovering. Det sker eftersom det är ett flertal olika regler som måste följas för att arbetet ska klassas som ”fackmannamässigt”. Det är mycket viktigt att arbetet just är ”fackmannamässigt” eftersom försäkringsbolagen annars kan vägra ge ersättning om skadan är framme. De som tänker genomföra renoveringen på egen hand bör därför kontrollera gällande regler hos Boverket. Det kan även vara en fördel att kontakta gällande försäkringsbolag och höra om de har ytterligare krav som måste följas.

Intresserad av en badrumsrenovering? Vi kan rekommendera den mycket kompetenta bygfirman SWE 05 AB. 

25 Apr 2017