Så fäller man ett träd säkert

All trädfällning måste ske på ett kontrollerat sätt så att varken människor eller egendom runt omkring skadas. Men det gäller också att förvissa sig om att man verkligen får fälla trädet.

Trädfällning måste planeras noga för att inte människor eller närliggande hus och annat kommer till skada. Extra knepigt kan det bli med träd som står nära tomtgränsen och som kan falla åt fel håll över grannens ägor. Det är knappast bra för grannsämjan om så skulle ske. Stora träd som står i bebyggelse kan man sällan fälla i ett enda stycke på grund av platsbrist, men också för risken att skada hus och boende i området. Då måste man i stället använda sig av sektionsfällning och såga ner trädet bit för bit och lyfta ner de olika delarna med hjälp av en kranbil.

Olika typer av tjänster i samband med trädfällning

Det finns företag som är proffs på att fälla träd. De gör först en analys på plats för att bedöma vilka risker som föreligger och hur man bäst ta ner trädet på ett säkert sätt. Vill man, kan man även få hjälp med att frakta bort det avverkade materialet och städa upp på platsen där trädet stått. Man brukar även kunna få hjälp med stubbfräsning så att man enkelt sedan kan återplantera träd, anlägga rabatt eller gräsmatta etc. När man som privatperson tar hjälp med trädfällning kan man använda sig av rut-avdraget på själva arbetskostnaden och på så vis få ner kostnaden något. Läs mer om trädfällning på denna sida: https://lindstradfallning.se/

21 Oct 2021