Så bygger du en stabil grund till huset

Ska du bygga ett helt nytt hus? Om det är så att du har en tom tomt och ska bygga ett helt nytt hus på tomten bör du förbereda för husbygget genom att först se till att du har en grund som du kan bygga själva huset på. Som alla förstår är husgrunden mycket viktig. Det är husgrunden som måste vara stabil för att huset i sig ska stå sig så stabilt det bara går. Därför börjar vi med husgrunden och vilka olika sätt man kan bygga en husgrund på. 

Krypgrund

En krygprund är den sorts grund som är äldst i Sverige (och i resten av övriga Norden). En krypgrund är precis som det låter; en grund man kröp omkring i, då man byggde en grund som skapade en tom ficka mellan marken och husets stomme. Antingen byggde man med ventiler, eller oventilerat. Däremot har man sett att krypgrunden dock kan drabbas av fuktrelaterade problem, luftfickan till trots. På sommaren kan krypgrunden bli varmare än huset i sig, vilket kan skapa fukt i husets grund.

Torpargrund

Den kallas även Torpargrund, då den lämpade sig bäst för små hus. Större bondgårdar och herrgårdar behövde en annan sorts grund för att stå stadigt. En torpargrund bestod av stenar, som bildade en mur varpå man byggde huset stående på stenmuren. Man eldade mestadels med ved på spis som stod på golvet, vilket gjorde golvet och grunden varm. Den högre temperaturen gav en lägre relativ luftfuktighet, vilket gjorde grunden torrare i grunden. Med tiden insåg man att torpargrunden kunde sätta sig, då man byggde på stenar som rör sig då marken också rör på sig.

Pålar

Ett annat sätt att skapa luft mellan mark och husgrunden, är att ställa huset på pålar. Har man huset på rejäla pålar, är utgör fukt inte problemet i ett sådant hus. Däremot kan huset röra sig snett över tomten. Pålarna kan sjunka olika mycket i marken, vilket kan leda till att huset står snett till sist.

Betongplatta

Man övergav sättet att bygga husgrunder från torpargrund, krypgrund och pålar till betongplattor. En betongplatta är precis som namnet säger; en platta gjuten i betong. Istället för att huset ligger på en grund av stenar eller en mur av stenar som bildade en luftficka just under huset, fungerar betongplattan på så sätt att hela huset vilar på betongplattan. Nackdelen med betongplatta är den att du kan aldrig bygga en sådan på en berggrund. Det kan du däremot med pålar. Så vilken husgrund som passar just ditt hus, beror på husets planerade konstruktion och tomtens beskaffenhet.

Läs mer här om ett företag som arbetar med allt som har med husgrunder, dräneringar, shaktarbete och sprängningar att göra.

30 Aug 2018