Rivning nödvändigt i Uppsala

När en byggnad har blivit negligerad under många år är det bättre att beställa rivning än att renovera i Uppsala. Det kan faktiskt bli billigare att bygga nytt.

Den lilla byggnaden som stod på den gröna gräsmattan i Uppsala kunde nästan inte stå upprätt. Anders hade köpt huset med den lilla tomten för att bygga ett litet lunchställe. Han visste att huset inte kunde räddas då det var allt för illa åtgånget. Trots det hade han köpt det på grund av tomtens placering.

Så snart som pappren var klara hade Anders beställt rivning av byggnaden. Allt för att han skulle kunna bygga en ny där den lilla lunchrestaurangen skulle inhysas. Demoleringen skulle inte ta lång tid hade han fått veta. När hela jobbet var klart skulle företaget som ansvarade för rivningen ta bort allt rivningsmaterial.

Rivning avklarad

Företaget som arbetade med rivning i Uppsala hade stor erfarenhet av att ta ner byggnader. Det var viktigt att ta hänsyn till allt som fanns i omgivningarna. Nu var denna byggnad så liten och låg relativt långt från närmaste byggnad så att den inte skulle kunna skada något. Avspärrningsband såg till att ingen kunde komma nära och skadas i raset.

På bara ett ögonblick var byggnaden jämnad med marken. Rivningsavfallet blev bortforslat och det enda som vittnade om att det stått ett hus där var avsaknaden av gräs. Nu skulle en ny era börja där en ny restaurang skulle ta plats och bli en del av stadsbilden i Uppsala.

17 Apr 2023