Renovera din lägenhet och öka värdet

Bostadsmarknaden i Stockholm skiljer sig avsevärt från hur den ser ut i andra städer – i viss mån Göteborg undantaget – och detta i form av hur priserna stigit under, framförallt, senare år. Kort sagt; från att tidigare haft höga priser gällande bostäder så har Stockholm idag i det närmaste absurda sådana och till stor del så finns den en logiskt förklaring till denna utveckling. Det handlar nämligen om inflyttning och att man under en längre tid inte byggt tillräckligt många bostäder i Stockholm i förhållande till denna; något som alltså gjort att priserna på de befintliga bostäderna skjutit – och skjuter – i höjden.

Dock så innebär detta att man kan göra enorma vinster som privatperson om man köper- och säljer – en bostad i Stockholm och vi tänkte titta lite närmare på en sak som kan vara extra lukrativt. Nämligen följande; man köper en lägenhet som inte håller högsta klass – väldigt dåligt sådan, närmare bestämt – och därefter så genomför man en omfattande lägenhetsrenovering för att sedan sälja denna med enorm vinst.

Det finns idag ett stort värde i att göra på exakt det sättet i Stockholm och att aktivt söka efter slitna bostäder för att genomföra en omfattande lägenhetsrenovering har för många visat sig vara en ren och skär guldgruva.

Rot-avdrag och konkurrens ger en billig lägenhetsrenovering i Stockholm

Det som man ska räkna in i detta är dock att en lägenhetsrenovering kräver kunskap och att man således i de flesta fall måste anlita professionella yrkesmän. Kväver då inte detta den potentiella vinsten och äter inte kostnaden för arbetet med en lägenhetsrenovering upp den denna framtida  vinst i Stockholm? Nej, och det är det som är det fina med detta tips.

En lägenhetsrenovering i Stockholm utförd av en professionell firma behöver nämligen inte alls kosta så mycket (ställt mot den vinst man kan göra efter avslutat arbete och en försäljning) och anledningen till detta är två till antalet. För enkelhetens skull så radar vi dessa anledningar till varför en lägenhetsrenovering inte behöver kosta så mycket pengar i Stockholm.

  • Rot-avdraget. Rot-avdraget går naturligtvis att använda även utanför Stockholm och gällande andra projekt än vid just en lägenhetsrenovering. Men; det här är ett område där denna skattesubvention verkligen kommer väl till pass och där man verkligen kan se att den halverade kostnaden för arbetet bär frukt.
  • Konkurrensen. En annan del av det låga priset för en lägenhetsrenovering i Stockholm handlar om att det finns väldigt många företag som kan erbjuda tjänsten och där man således som kund kan att in flera offerter och därefter ställa dessa mot varandra för att slutligen välja den billigaste. Det här är – helt enkelt – ingenting som kan göras på samma sätt i en mindre stad och där får man istället acceptera det föreslagna priset.
14 Aug 2017