Professionell injektering av betong och hårda material

Hur ska man agera om man ser att det bildas sprickor i ett betonggolv eller i en vägg av betong? Det finns all anledning att agera på denna information. Låter man saken bero så kan man drabbas av stora problem i framtiden. Handlar det om exempelvis ett badrum så kan det innebär att fukt och vatten tränger in i håligheter i betong och att detta sedan kan innebär stora skador på olika installationer.

Samma sak - men i en värre utsträckning - kan man även se vad gäller en betongplatta. Betong som har sprickor, skador och håligheter tappar en stor del av sin bärande kraft och detta kan sedan påverka hela konstruktionen negativt. Handlar det om ett hus som sätter sig som en följd av att betongplattan inte längre kan bära den tyngd som den gjutits för - ja, då har man också, minst sagt, problem.

Men, det går också att åtgärda detta. Ett sätt att komma till bukt med dylik problematik handlar om injektering. En injektering i betong innebär att man anlitar ett professionellt företag som först och främst undersöker betongen och ställer en diagnos kring hur omfattande skador det handlar om. Därefter så borras små hål i betongen och i dessa så sprutas sedan ett annat material in - vilket kan vara exempelvis ny betong, cement eller epoxiplast.

Efter detta så sker en härdning: exempelvis epoxiplaster bränner och stelnar och detta innebär att betongens alla hål och sprickor repareras från insidan. Fördelen med detta är att A) en injektering kan ske relativt snabbt och till en låg kostnad B) att det inte krävs några större ingrepp där man exempelvis tvingas riva upp och gjuta nytt.

Hitta rätt företag för en injektering

Vikten av professionell injektering är dock den avgörande frågan och här kan vi inte nog poängtera att du som beställare måste ta dig den tid som krävs för att hitta rätt företag. En undermålig injektering kommer, på samma sätt som en undermåligt utförd betonggjutning, att innebära problem och på sikt så kan det leda till att större sådana uppkommer i framtiden.

Ett tips i detta är att söka referenser. Var har företaget arbetat tidigare och hur pass många, nöjda kunder har man? Det gör skillnad i det långa loppet. Att anlita ett företag inom injektering och hoppas på det bästa - det är något som kan straffa sig.

Mer info om injektering

Vad kan man då i övrigt använda en injektering i för typ av sammanhang? Ett exempel handlar om oljud på industriella arbetsplatser. Volymen på sådana kan vara direkt skadlig och påverka hälsan hos de anställda. Och, den höga volymen påverkar även produktionen negativt.

I många fall så kan man se att golvet är en faktor i detta. Har man exempelvis lagt ett nytt golv ovanpå en gammal platta så kan det nya golvet agera förstärkare för oljudet - det studsar och påminner om ett slags trumskinn. För att få lägre volym så kan en injektering utföras och en sådan arbetsplats kan genom detta skapa en bättre miljö där oljudet isoleras bort. Har ni dessa problem så är alltså en rekommendation att ni anlitar ett företag inom injektering för att se över om golvet är en av orsakerna till de höga volymerna och bullret.

16 May 2022