PPA – spara pengar utan investering

Med ett PPA-avtal kan du spara pengar och samtidigt vara klimatsmart. Dessutom behöver du inte investera. Du låter en partner utnyttja dina tak och din mark.

Den energikris som råder kan ge affärsmöjligheter för den som är vaken. Du har ett eget företag som odlar produkter i växthus som du sedan förädlar i en mindre fabrikslokal. Växthus kräver mycket energi och kostnaderna för el börjar bli ansträngande för ditt företags ekonomi. Men du har några outnyttjade resurser. Du har en fabriksbyggnad med relativt stora tak och det finns mark i anslutning till odlingarna som inte utnyttjas.

Du funderar på att börja producera egen elektricitet genom solceller. Men hur fungerar solceller? En solcell har en beläggning av ett halvledarmaterial. Mellan cellens fram- och baksida uppstår spänning. Genom att koppla in en elkabel mellan sidorna kommer likström att genereras. Flera solceller sätts ihop till solpaneler och genom en växelriktare omvandlas likström till användbar växelström.

PPA – upplåt tak och mark

Ditt företag har ett problem. De finansiella resurser som finns i företaget måste användas till basverksamheten med odling av gurka, tomat och andra grönsaker. Företaget kan inte investera i egen elproduktion hur miljövänligt det än är.

Men med en avtalsform som kallas PPA (Power Purchase Agreement) blir det möjligt. Din leverantör av solceller står helt enkelt för hela investeringen. Ditt företag betalar endast för den elektricitet som förbrukas. Du och ditt företags insats är att upplåta fabrikstak och tomtmark, där en solcellsanläggning kan placeras. Och du får ett fast elpris för en lång period.

4 Nov 2022