Planera din tillbyggnad för lägre kostnader

Ett vanligt fel som privatpersoner gör vid olika byggnationer är att man tar det som det kommer. Med detta menar vi att man inte tänkt igenom allting innan och att man därmed gör sig själv mer själslig för ökade kostnader. En ritning till exempelvis en tillbyggnad av något slag kan visa sig innehålla stora brister och där man måste hitta alternativa lösningar som i sin tur dels gör att projektet tar längre tid och att det dels också kostar mer pengar. 

Det vi skulle vilja göra här är att tipsa om att ta hjälp. Detta i synnerhet om du saknar vana och om du ska göra någon typ av tillbyggnad som du kommer att använda på daglig basis. Menas här; ska du bygga exempelvis ett förråd så har du större marginaler att misslyckas jämfört med om din tillbyggnad kommer att vara exempelvis ett extra sovrum eller en bastu med relaxavdelning. Den senare kommer att innehålla allt från dragning av vatten, avlopp, elektricitet, ventilation och plattsättning - moment som du måste ta hjälp för (gällande det elektriska) och som är svåra att lyckas med som lekman. 

Planering blir i många fall avgörande. Ritning, val av material och själva byggnadskonstruktionen måste vara genomtänkt och alla kontakter med myndigheter måste vara tagna. Vår lösning: ta professionell hjälp och välj ett företag som erbjuder totalentreprenad. Läs mer om professionell tillbyggnad på: tillbyggnadstockholm.com.

Delad entreprenad eller totalentreprenad i Stockholm?

Det vanliga vid tillbyggnader såsom exempelvis en bastu och ett hemmaspa är att på egen hand gör jobbet man klarar av och att man för de moment som man måste ta hjälp också gör det. Detta kallas delad entreprenad - något som förutsätter att du har tillräckliga förkunskaper för att kunna göra stora delar av jobbet själv. Fördelarna med delad entreprenad är att det kan bli billigare och att du själv kan påverka jobbets effektivitet. På gott och ont; man ska veta att varje byggnation tar längre tid än man räknat med. 

Använder du totalentreprenad vid din tillbyggnad i Stockholm så sköter ett och samma företag allting. Du blir mindre känslig för exempelvis sjukdagar och annat som kan ta tid från ditt projekt. Företaget organiserar arbetet och sätter in extra folk då det behövs. Tidsplanen följs bättre

En annan typ av delad entreprenad är att du själv agerar byggledare och tar in offerter från flera olika företag inom olika områden. Du gör inget jobb själv - men det är du som ser till att en rörmokare, en elektriker, en plattsättare och exempelvis en snickare infinner sig då det är dags. Det kan ge lägre priser - men ofta så handlar det om att denna tillbyggnad A) blir dyrare B) tar längre tid och) Blir sämre. 

Enkelt förklarat: det kan hända saker längs vägen - ett par sjukdagar hos den elektriker i Stockholm du anlitat - som sinkar hela arbetet med din tillbyggnad. Kommer inte elektrikern så kan inte snickaren jobba och då kan inte plattsättaren göra sitt jobb och så vidare. Du blir mer känslig och utsatt av denna typ av delad entreprenad. 

Totalentreprenad innebär att du kontaktar ett och samma företag som sköter allt: planeringen, ritningar, elen, vatten, avlopp, plattsättning och finsnickerier samt kontakter med myndigheter. En form som kan bli dyrare initialt men som ofta visar sig bli billigare - och bättre - i det långa loppet. 

22 Feb 2018