Pålning för en stabilare mark

Med erfarna yrkesmän som kan allt det finns att kunna om pålning så gör du all mark till en potentiell yta att bygga något på vare sig det är en bro, järnväg, bostadsrätter eller nya villan.

När man ska ta sig an ett byggprojekt så har man mycket att tänka på, vad ska byggas, är det en bro, en järnväg, höghus, villa? Material, rätt maskiner etcetera. Men det man kontrollerar först är förstås om det ens går att bygga på marken över huvud taget. Kan marken supporta det du vill bygga? Genom att utföra en pålning i marken kan du göra en stabil grund för ditt byggprojekt. Det spelar ingen roll vilken densitet marken har. Med en skonsam och tyst pålning så kommer du få stabil mark under fötterna. Dina valmöjligheter öppnas upp och du kan nu bygga i princip var du vill med en pålning.

Starkt som berget med pålning

Det finns olika metoder för att göra en mark stabil med pålning. Betongpålning med sitt skonsamma pris är av hög kvalitet. KC-pelare som gör marken stabil genom en borrning som sedan fylls med cement och kalk. Stålkärnepålning som är den starkaste grunden och används för de tyngsta projekten och byggena. Oavsett om du behöver starka fästen till en bro eller en järnväg, om du behöver stabil mark åt det nya huset så är pålning lösningen. Låt den utföras av erfarna proffs så är du försäkrad om kvaliteten. Ta kontroll över marken under dina fötter med pålning!

30 Mar 2022