Naturlig isolering i Stockholm håller tätt

Man tänker kanske inte på att det behövs isolering när det är varmt ute, det är oftast kyla man vill skydda sig från, men isolering i Stockholm hjälper till att hålla en jämn temperatur året om.

Det är fantastiskt att man kan göra isolering av trä som malts ner. Förmodligen är det de stackars träden som inte var välväxta nog att bli till plankor eller brädor. Men då fanns det ett bra sätt för dem att komma till användning på ändå.

Dessa granar och tallar som kommer från hållbara skogsbruk mals ner till ett fint material som kallas träfiber. Det är ett rent naturmaterial med utmärkta isolerande egenskaper. Nu kommer de träd som inte var så vackra till nytta i våra hus och blir lika värdefulla som brädorna. De blir faktiskt så att de kompletterar varandra, de ena har ytligt användbara egenskaper och det andra en förmåga att verka på djupet.

Ett hus med god isolering får lägre uppvärmningskostnader

Träfibern har en förmåga att transportera fukt. När man lagt på en träfiberplatta eller fyllt en vägg med lösull skyddas husets stomme och fibern hanterar fuktigheten. Materialet har dessutom en densitet som ger en tröghet för luften vilket gör att kylan som kommer utifrån inte kommer in på samma sätt. Under den varma årstiden stannar svalkan i huset som inte låter sig stekas. Man har isolerat.

Företag som arbetar med träfiberisolering är noga med att göra det omsorgsfullt och pålitligt. Låter man en yrkesman installera isoleringen har man snart tjänat in det genom minskade uppvärmningskostnader. Läs mer om isolering på denna hemsida: https://www.isoleringstockholm.nu/ 

6 Nov 2021