Nästa steg om du har upptäckt fuktskador hemma

Att ha fuktskador hemma är inget man vill uppleva men tyvärr ibland så hamnar man i det läget. Har du upptäckt fuktskador hemma så bör du snarast kontakta hantverkare som kan hjälpa dig.

Har du hamnat i det läget att du har fått in fukt och det har tyvärr blivit fuktskador så bör du ta tag i problemet snarast. Att leva i ett hus med fuktskador är inte hälsosamt för dig och din familj för det kan leda till att mögel börjar växa i huset. Och har mögel fått fäste så kan det bli riktigt skadligt för er boende eftersom mögel lätt sprider mögelsporer i luften som ni sedan kommer att andas in. Så att åtgärda problemet illa kvick är den bästa lösningen. Så hur går det till kanske du undrar? Som alltid när man har ett problem så måste man gå till botten med problemet för att hitta en lösning som är bestående. Det är jättebra att börja med att använda sig av en avfuktare för att bli av med fukten men en avfuktare är en tillfällig lösning på problemet. Det går utmärkt att hyra avfuktare för dig som helst inte vill köpa en. Efter du har fixat en avfuktare så bör du kontakta en hantverkare som hjälper dig att hitta problemet.

Hur hittar du källan till fuktskador?

Fukt kan komma från alla håll och ta sig in i huset, det kan även vara så att det kommer inifrån huset på grund av ett rör gått sönder och sprider ut vatten. Så du kanske behöver ha hjälp av flera hantverkare för att kunna lösa problemet. En snickare och en rörmokare som jobbar tillsammans är en bra kombination. Det är vanligt att vatten tränger in i taket som senare resulterar i fuktskador på grund av att till exempel tegelpannor ligger fel. Fukt sprider sig lätt i källare så att se över det området kan vara aktuellt.

Förebygga fuktskador

Du som husägare kan ta till vissa åtgärder för att förebygga eventuella fuktskador. Ett tips är att med jämna mellanrum se över ditt tak så att det är helt och rent för att motverka att vatten tränger in. Du kan hyra in en firma som ser över ditt klimatskal på huset och du kommer då att se vart fukt befinner sig. En annan förebyggande åtgärd är att se över husets dränering för med en dåligt utförd dränering kan vatten ta sig in i huset.

9 Mar 2020