När du söker bygglov behövs bygglovsritningar

Vill du bygga om eller bygga nytt och behöver få ett bygglov beviljat? Då är det riktigt smart att investera i professionella ritningar. Ta hjälp av en byrå som är van vid att söka bygglov.

När du bestämt dig för att bygga nytt, bygga ut eller bygga om krävs det ofta att du ansöker hos kommunen om bygglov. För att din ansökan ska vara komplett krävs då bland annat bygglovsritningar. Var smart och anlita en professionell arkitekt eller konstruktör med vana av just bygglovsprocessen.

Du kan tjäna en hel del tid och möda genom att ta hjälp av en byrå som är van att följa kunder genom bygglovsansökan och hela den process det innebär. Du får högkvalitativa digitala bygglovsritningar som dels gör din ansökan mer snygg och seriös och som dels gör det enklare att kommunicera med en byggare.

Alla ritningar som behövs vid bygglov

Kanske låter det enkelt att ansöka om ett bygglov, men det är troligtvis mer komplicerat än du tror. Gäller det byggnation av ett bostadshus så behövs förstås planritningen som visar huset i genomskärning ovanifrån. Förutom denna behöver du sektionsritningar, som visar huset från sidan i genomskärning.

Även fasadritningar ska ingå i din ansökan om bygglov samt en så kallad situationsplan som beskriver fastigheten ovanifrån. Här ska det framgå vad som ska byggas eller rivas och även avstånd till vägar, tomtgränser, husen omkring osv. På en bygglovsritning ska det naturligtvis även framgå fastighetsbeteckning, skala och datum för när ritningen har skapats.

8 Jan 2021