När du behöver sanera marken

Visste du att det kan finnas en hel del gifter i marken där du har tänkt bygga ett nytt hus på? Om så är fallet, eller att du misstänker att det finns några gifter som gömmer sig i marken bör marken snarast saneras. Att bygga ett nytt hus på mark som innehåller gifter kan göra dig och alla som ska bo i huset sjuka. Och inte bara det, även allt som finns i närheten av marken kan insjukna på grund av gifterna. Det innebär att buskar, växter och blommor kan få i sig av giftet. Det kan göra att det blir svårt att odla någonting alls på den marken.

Dessa gifter brukar man hitta i giftig mark

Det sägs att den stora bidöden beror på att vi, människor har använt oss av stora mängder bekämpningsmedel som har spritt sig från växtligheterna till bina som har flugit runt bland blommor och blad. Tydligen har bekämpningsmedlet som har sprutats på odlade växter, spritt sit till bina och tagit död på dem. Det är en jättstor katastrof som vi alla bör bekämpa. Det går inte att fortsätta bespruta växter och odlingar med gifter längre. Det är så synd om alla människor och bin, och hela naturen, som blir giftig av alla bekämpningsmedel som vi sprutar på växterna. Att gifter inte är bra, förstår alla. Men att det som är giftigt för växterna även är giftigt för människor och djur, och bin, verkar inte de som har besprutat växterna, ha förstått. Det tog alldeles för lång tid innan bekämpningsmedlen förbjöds och giftet hann verka i stor skala.

Vad händer om bina dör ut?

Det är en gigantisk katastrof som väntar om bina dör ut. Allt som bina bidrar med; pollinering av frukter, grönsaker och alla slags gröna växter, hotas av utrotning om bina försvinner. Utan pollinering frå vi inga grönsaker, frukter eller bär. Det är en gigantisk olycka om så sker. Då måste människorna utföra pollineringen och hur bra blir det? Och alla blommor som riskerar att dö ut. Då är det en stor välgärning att ta bort allt som kan vara giftigt i marken. Bina kanske får en chans att överleva, växter och djur har en chans att återhämta sig. Frukterma och grönsakerna kanske inte alls behöver dö ut.

Det finns mer än bekämpningsmedel som kan gömma sig i marken som cyanider och cyanväte, dioxiner, farliga metaller som kvicksilver, PCB, klor och svavel. Här kan du läsa mer om hur du kan få till stånd en marksanering.

11 Dec 2018