Mättekniker som gör utsättningar i Västerås

Om du ska bygga eller gräva är det nödvändigt att anlita en mättekniker i Västerås som gör en utsättning för att undvika att skada ledningar under mark.

Under mark kan det ligga nedgrävd elledning och fiber som inte har markerats korrekt på karta. Börjar du gräva med maskin är det risk att du stöter på och skadar det som grävts ner. Om kablarna skadas innebär det att bredband och el slutar fungera för många abonnenter och det kan ta timmar, i värsta fall dagar innan kabeln är fungerande igen.

Den som börjar gräva har ansvar för att kontrollera marken, men kartor kan vara gamla och därför är det alltid säkrast att anlita en mättekniker i Västerås som gör utsättning. Med hjälp av teknisk utrustning kan man markera ledningens sträckning på marken och man slipper onödiga avbrott.

Man ska inte gräva där en mättekniker i Västerås gjort markering

Det finns olika sätt att göra utsättning på mark. Den vanligaste metoden kallas aktiv sökning och den används framförallt för att söka elkabel. Metoden innebär att en mättekniker från Västerås kopplar sin utrustning på kabeln i ett elskåp.

Utrustningen skickar en signal som fångas upp av mätteknikerns instrument och sedan markeras kabelns läge med sprayfärg. Vissa ledningar, exempelvis fiber, går inte att skicka signal genom och då ligger det istället en söktråd vid kabeln.

Vad som är viktigt att komma ihåg när en mättekniker från Västerås gjort en utsättning med sprayfärg är att det är där kabeln ligger. Det är inte där man ska gräva!

1 Apr 2022