Märkning av rör

Vid ombyggnationer och renoveringar av fastigheter elelr villor är det viktigt med noggrann rörmärkning. Det är en förutsättning för att det ska bli rätt och för att förhindra olyckor, och såklart för nästkommande fackman som ska göra arbeten. Slav med märkning är orsaken till många problem årligen.

Det finns regler och riktlinjer på hur märkningen ska göras. Samma gäller självfallet för elen i dagens digitala och uppkopplade samhälle.

Rörmärkning i fastigheter

I en fastighet finns ett stort antal rör för till exempel vatten, avlopp, gas, ventilation med mera. Det säger sig själv att det måste vara ordning och reda. 

Märkningen av rörsystem måste följa gällande riktlinjer. Det innebär att det i klartext ska framgå vad rören innehåller. Märkningen ska bestå av pilar och med rätt färg beroende vad röret innehåller. Det gäller också att märkningen ska hålla för slitage i form av värme, kyla, väder och vind, vatten, smuts och kemikalier. Märkningen är så klart onödigt att ha om den lossnar eller blir oläslig.

Material och tekniker för märkning

Det vanligaste materialet för rörmärkning är laminerad och miljövänlig polypropylen (PP).  Det är ett tåligt material som tål stora temperaturskillnader och hög värme upp till 120 grader och är såklart UV-resistent.

Idén med rörmärkningen är självfallet att informera om rörets innehåll. Det finns ett antal standardfärger som indikerar om innehållet. Färgerna är standardiserade av branschen själv. 

Färgerna som används är grön (vatten), blå (färskvatten), orange (brandfarliga gaser), violett (frätande och giftiga gaser och vätskor), ljusbrun (övriga gaser), svart (övriga vätskor), grå (vattenånga), brun (brandfarliga vätskor), ljusröd (massor och suspensioner), ljusblå (luft och vakum), gul (oxiderade gaser och vätskor), röd (brandskydd) och en vit färg för övrigt.

Montering av märkning

Minst lika viktigt som materialet är det att man fäster märkningen på ett korrekt och hållbart sätt. Den får helt enkelt inte lossna. Det är såklart viktigt att märkningen placeras på ett sätt så det går enkelt att läsa. 

För att märkningen ska fästas måste först och främst röret vara noga rengjort för att tejpen ska fastna på ett bra sätt. Efter rengöring och torkning av platsen där märkningen ska sitta fäster man tejpen runt röret. Det rekommenderas att tejpen sedan överlappar sig själv med några centimeter.

När röret befinner sig utomhus är det viktigt att man tänker på att använda ett UV-skyddat material samt att sätta skyddstejp över tejpen. Viktigt också att använda väl synliga farosymboler när innehållet är farligt för hälsan.  

27 Jul 2019