Livsviktigt med Lagerhallar

I olycksdrabbade områden ska hjälporganisationer snabbt och effektivt kunna påbörja sitt hjälparbete och en viktig del i dessa akuta situationer är att ha någonstans att utföra arbetet när sjukhusen är fulla eller för långt bort. Flexibla och mobila lagerhallar har blivit lösningen.

En lagerhall behöver inte vara den stora byggnaden för förvaring av större produkter som maskiner, bilar, båtar eller liknande, utan de kan även användas vid just akutsjukvård i krisområden. Flera hjälporganisationer använder mindre lagerhallar i dagsläget för att kunna hjälpa till vid akuta händelser. De mindre lagerhallarna kan både byggas upp snabbt och möta det tillfälliga behovet som uppstår vid en katastrofsituation. Hjälporganisationerna kan även använda de mobila lagerhallarna för att förvara stora mängder förnödenheter som mediciner, mat och kläder när krissituationer uppstår. Möjligheten till att bygga ut lagerhallarna och själva bestämma måtten gör att både undersökningsbås, operationssalar och yta för de som väntar på hjälp får plats. De mindre lagerhallarna byggs upp som mindre tält och där får de mest nödvändiga plats för att kunna hjälpa de drabbade på plats. Det går även att välja till en duk som skapar en behaglig temperatur i hallen. 

I första hand så används lagerhallar just för förvaring, men tack vare utökade möjligheter går det även att använda till annan livsviktig verksamhet. I olycksdrabbade områden går det att använda lagerhallar som skolor, verkstäder, samlingsplatser för familjer och annan verksamhet som inte går att utföra på de vanliga platserna i katastrofdrabbade områden.

De större hjälporganisationerna har dessutom mindre mobila lagerhallar på lager i större lagerhallar för att snabbt kunna packa ihop det som behövs för att ta sig till de katastrofdrabbade områdena för att ge akut hjälp på plats. Lagerhallarna är livsviktiga då byggnader i de drabbade områdena kan vara förstörda eller farliga att vistas i. De lagerhallar som används av hjälporganisationer har dessutom kompatibel utrustning för att kunna ge bra belysning och ventilering som klarar av användningsområdet.

I Texas i USA har Röda Korset sin största katastrof-lagerhall. Den är 16165 kvadratmeter stor och anläggningen har tusentals barnsängar, filtar, personliga hygienartiklar, saneringskit, kylare och matlagningstillbehör som behövs för att ge ut vid behov. Tack vare den nya lagerhallen som kom 2014 så kan Röda Korset snabbt flytta förnödenheter och andra viktiga varor varthelst och när som helst när det behövs akut.

Förutom den största lagerhallen med det som behövs vid en katastrof så finns det även fyra lagerhallar till i USA, det är i Pennsylvania, Georgia, Missouri, Nevada.

7 Apr 2017