Lastväxlarflak - en bättre investering

Att driva exempelvis ett åkeri eller ett företag inom bygg- eller transportbranschen innebär att man också driver ett företag med höga kostnader. Att köpa in en fordonsflotta kostar enorma pengar och detta ska också ställas mot den nytta varje enskilt fordon för med sig.

Företag kan få olika uppdrag och där man ena dagen ska transportera skrot, nästa dag kommer produkter för jordbruk och en tredje dag ska exempelvis avfall fraktas. En maskin och ett fordon för varje uppgift - och därmed en hög kostnad och en kalkyl som blir känslig? Inte nödvändigtvis. Det finns nämligen andra alternativ där man i synnerhet kan välja att investera i en lastväxlare och i lastväxlarflak.

Lastväxlarflak är nämligen anpassningsbara och flexibla - något som konkret innebär att man enkelt och smidigt kan byta dessa utifrån vilket typ av uppdrag man anlitas för. Har du exempelvis en- eller två lastväxlare och tio olika lastväxlarflak - för olika områden och i olika storlekar - så har du också ett företag som är redo att ta nästa steg. Detta steg kan också tas till en relativt låg kostnad - ställt mot alternativet som ligger i att investera i en uppdaterad fordonsflotta.

Olika typer av gods - samma släp

Lastväxlarflak erbjuder en enorm flexibilitet och därmed också en möjlighet för företag att växa och bli större. Genom att använda sig av lastväxlarflak så blir man inte bunden till ett typ av uppdrag - man kan åta sig det mesta som rör transport, logistik och frakt.

Har man som företag en uppdaterad flotta av lastväxlarflak snarare än en massa fordon så har man också en mer mobil rörelse där inga uppdrag är omöjliga - oavsett hur pass små, stora eller utmanande de är. Detta gör att man också blir det självklara valet för kunderna - dessa vet att man alltid kan hitta en lösning för de behov och krav man ställer.

Välj rätt tillverkare av lastväxlarflak

Steg ett är alltså avklarat: du har förstått värdet av att investera i lastväxlarflak och i att dra nytta av den flexibilitet dessa erbjuder. Nästa steg är att välja rätt modell, rätt storlek - och rätt tillverkare av lastväxlarflak. Detta är en fråga som dessvärre är långt ifrån så självklar som man kan tänka sig. Vi tänkte här nedan rada upp några snabba tips och råd kring hur ska hitta rätt tillverkare och leverantör - enligt följande:

  • Identifiera dina behov. Vilka typer av uppdrag är de normalt efterfrågade för din verksamhet - och vilka typer av uppdrag brukar du ibland tvingas tacka nej till som en följd av att du saknar rätt lastväxlarflak? En tillverkare som kan hjälpa dig att identifiera dina behov och ta fram en lösning för att täcka dessa är guld värd i sammanhanget. Kommunikationen mellan er måste vara rak och öppen. Vi skulle definitivt inte säga att lastväxlarflak beställs utan en noggrann analys kring behoven.
  • Garantier. Hur pass lång garanti erbjuds du på de lastväxlarflak du beställer? En viktig fråga som du måste ha svar på. Det ska alltid handla om en långsiktig investering där en garanti ger dig trygghet. Lastväxlarflak är billigare att köpa in än fordon, men det handlar fortfarande om en ansenlig summa.
  • Utländska aktörer. Svensk är bäst - eller? Många väljer tryggheten som finns i att kroka arm med en svensk partner. Den stora fördelen med detta är att man har samma bakgrund och att man till mångt och mycket förstår varandra - både affärsmässigt och sett till exempelvis kommunikationen. Det finns emellertid värden i att snegla utomlands också. Idag ligger världen öppen och med detta kommer också lägre priser och bättre lösningar vad gäller lastväxlarflak. Ett svenskt namn kan vara tryggt - men detta gäller även för utländska tillverkare. Så länge du orkar med att göra den initiala research som krävs så kan det definitivt vara ett både lukrativt och kvalitativt val.
20 Mar 2024