Lägga tak själv

Att lägga tak själv är inte jättesvårt om man har lite erfarenhet av hantverk, men det är viktigt att vara noggrann och försiktig. Fördelen med att lägga själv är såklart att slippa kostnaden för en takläggare. Dock finns det ju gott om duktiga och billiga takläggare i Stockholm, och i och med ROT-avdraget så halveras ju deras arbetskostnaden medan materialkostnaden blir den samma vare sig du lägger själv eller anlitar takläggare. I vissa fall kan det till och med bli billigare att köpa material från takläggaren, som ju kan köpa material direkt från grossist via företaget.

Gör det för din egen skull

Låt därför inte ekonomin vara det enda som styr ditt val, utan var säker på att du verkligen vill ha den här utmaningen och tillfredsställelsen av att ha lagt ditt tak själv. Det är viktigt att ha den drivkraften när du är mitt uppe i arbetet och känner orken och lusten tryta. Att ta hjälp av några goda vänner är också att rekommendera, det gör arbetet både roligare och mindre tungt. Dock bör du tänka på att det är du som ansvarar för dina vänners säkerhet när de jobbar på ditt tak, så var noga med att följa alla regler och säkerhetsföreskrifter.

Var noggrann

När man köper takpannor eller takplåt från en tillverkare får man oftast med en detaljerad bruksanvisning för hur takläggningen ska gå till. Följ den noga. Blir du osäker över vissa moment ringer du tillverkaren i första hand. Om du känner att du inte riktigt kommer att klara arbetet, ta kontakt med en erfaren takläggare och låt dem hjälpa dig. Det är mycket viktigt att ett tak blir lagt på ett säkert och korrekt sätt, annars kan konsekvenserna bli tråkiga.

Vi ger här en översikt på hur det går till att lägga den vanligaste typen av tak i Stockholm, tegeltak. Detta för att ge dig en bild av ungefär hur mycket arbete som väntar. Vi förutsätter att råspont och underlagspapp är på plats och regnsäkrat.

En översikt av arbetet

Tegelpannor läggs på ett rutmönster av träribbor, så kallad läkt. De träribbor som går lodrätt läggs först och kallas ströläkt. På dessa läggs horisontella ribbor, bärläkt, och det är på dessa som pannorna sedan läggs ut. Ströläkten spikas fast i taket med högst 60 cm mellanrum. Bärläktens mellanrum avgörs av tegelpannornas längd, oftast ca 35 cm.

Uppe på taknocken läggs en nockbräda som täcks med takpapp. På denna ska senare ligga nockpannor, som är tegelpannor speciellt avsedda för taknocken. Sedan läggs tegelpannorna nerifrån och upp, från höger till vänster. Ofta behöver man kapa pannor uppe vid nocken. Se därför till att ha en vinkelslip med en skiva anpassad för tegel. Kapningen sköter du alltid nere på marken. När du klätt sidorna av taket med pannor avslutar du med att lägga nockpannor längs med taknocken.

Pauser och säkerhet

Det är ett tungt arbete att bära tegelpannor upp och ned, mäta och anpassa och spika fast pannor. Det är dock viktigt att inte slarva när orken tryter utan att istället ta regelbundna pauser.

Det är också otroligt viktigt att du följer alla säkerhetsföreskrifter som finns vid takarbete, med ställningar, säkerhetslinor etc. Detta är lika viktigt för dig som för alla som hjälper till med takläggningen. Ser du att det slarvas med säkerheten måste du avbryta arbetet och ta ett snack med hela arbetslaget om säkerheten, om du inte gjort detta tidigare.

Behöver tips och råd från proffs på takläggning kan du till exempel vända dig till http://www.stockholmtakläggare.se.

27 Oct 2017