Kolla underlaget med en geoteknisk undersökning

Du är en av dem som har en så pass gammal tomt att den sträcker sig ut i havet. Nu vill du bygga en brygga med hus på, och är osäker på hur bärigheten är. Då kan du göra en geoteknisk undersökning.

Du vill ju inte köpa grisen i säcken och du vill inte heller bygga ett hus utan att veta hur marken ser ut. Det spelar ingen roll hur starkt och bra ditt hus är, ifall marken inte också är stark och bra. Något du säkert har sett flera gånger på filmer från jordbävningar eller översvämningar. Det är en hemsk syn och en mycket dyr syn, så därför kommer du satsa på att göra en geoteknisk undersökning. En undersökning där du får hjälp av ett luttrat företag som har koll på hur marken ser ut och hur den bör se ut.

Geoteknisk undersökning av din tomt

Det kan vara svårt att ha full koll på om du ska göra en geoteknisk undersökning eller ej. Men om du är osäker så är det alltid klokt att göra en för mycket istället för en för lite. Med en sådan undersökning kommer du få veta hur nära det är till berggrunden från markytan och även vilken typ av berggrund det är. Finns det sprickor eller andra skador, så kan du även få information om detta. Något som inte är lätt att veta ifall du inte går ner i marken och tar reda på det. En smart slags undersökning.

11 Jan 2022