Klassiska renoveringsmissar

Ska ni göra en stor husrenovering i Stockholm eller bara en mindre renovering i hemmet? Se upp med de klassiska fallgroparna som allt för många faller i. Här presenteras några av dessa:

Tidsoptimisten

När Expressen gjorde en undersökning under 2017 var det hela 50 % som ansåg att de planerat för lite tid för sin husrenovering. Man övervärderar sin förmåga att klara av olika delar av renoveringen, har för lite erfarenhet och ska dessutom oftast sköta ett jobb på dagtid. Detta sammantaget gör att renoveringen tar betydligt längre tid än vad man från början tänkt.

Brist på kunskap

Alla kan renovera – men alla bör inte göra det. Allt för många saknar kunskapen som krävs men renoverar ändå till de inser sina begränsningar. Framförallt är det när husrenovering sker i våtrum som man bör ta in expertis.

Att påbörja husrenovering och sedan inse att expertis behöver tas in kan vara mer kostsamt än att ta in expertis redan från början. Det var 13 % som ansåg att de stötte på problem på grund av brist på kunskap.

Felberäknad budget

Ett annat klassiskt fel är att göra en för snål budget. I undersökningen var det 12% som svarade att de hade för en snål budget. Ytterst få svarade att deras budget var så tilltagen att de fick pengar över. Med tanke på att det är över var tionde person som spräckt sin budget är det något man tänka över ett extra varv inför nästa husrenovering.

Tips på vägen

Kartlägg

Påbörja inte en husrenovering förrän ni gjort en grundläggande kartläggning. En kartläggning om vad som behöver göras, vad ni vill göra och vad ni kan göra. Ta gärna in offert – även om ni inte tänkt köpa in tjänsten. Dessutom bör flera offerter tas in.

Bor ni i Stockholm kan detta göras genom att man kontaktar ett par hantverkare som hittas via Google. I Stockholm (och de större städerna) finns även offerttjänster som innebär att man direkt får svar från flera företag.

Bor du på en mindre ort så kom ihåg att du även kan söka hantverkare från närliggande städer. Om du exempelvis bor i Upplands Väsby så kan du lika gärna söka hantverkare i Stockholm osv.

Hyr verktygen

Köp inte in nya verktyg enbart för denna husrenovering. Då är det bättre att hyra. Kostnaden för att hyra verktyg är relativt låg i sammanhanget och man får då verktyg som verkligen är anpassade för ändamålet.

Låt proffs sköta vissa bitar

Det finns delar på en husrenovering som du inte bör göra själv. Elen måste installeras av en auktoriserad elektriker. Det är det enda som du enligt lag inte får göra själv (om du inte har den utbildningen). Men även när det kommer till VVS och arbete i våtrum finns en mycket stor fördel att ta in proffs. Här finns en rad olika regler att förhålla sig till och ett litet fel kan skapa mycket dyra framtida renoveringar.

20 Dec 2018