Kan man återanvända allt byggmaterial?

Här i denna blogg som vill vara en miljömedveten blogg och som är i framkant när det kommer till utveckling, när det kommer till allt som har med bygg och byggmaterial och olika byggtjänster att göra svarar vi gärna ja på frågan om det går att använda byggmaterial. Kanske inte all sorts byuggmaterial men mycket av det. Är det ett byggmaterial som är alltför slitet, för gammalt och skadat, går det ju givetvis inte att återanvända. Vissa trägolv, till exempel kan man endast återanvända delar av, men varför inte? Ju fler som inser värdet i att återanvända byggmaterial, desto bättre är det för vår miljö.

Byggnadsvård är ett sätt

De som är intresserade av byggnadsvård, är ofta intresserade av att återanvända det gamla byggmaterialet, så långt det bara går. Det är ju en del i tänket när det kommer till byggnadsvård; att återanvända, bygga nytt men på gammalt sätt, bland annat. Är man intresserad av byggnadsvård kan man till exempel:

1. Läsa på om gamla material

Man kan lära sig en hel del om de material som man använda förut. Ofta kan man gå till stadsbyggnadskontoret och leta fram i gamla arkiv information om just ditt hus. Från vilket år är det? Den som du har köpt huset av, kan informera om det. Finns det inte så mycket information, kan du sjävl leta upp det. På kommunen där du bor bör de ha all slags information som du kanske behöver för att bilda dig en uppfattning om ditt hus. Vet du årtalet, är det lättare att renovera ditt hus i sann anda av byggnadsvård.

2. Ta kontakt med intresseföreningar

Du kan även ta kontakt med olika intresseföreningar. Det finns nämligen inte så mycket information om hur man får tag i material som man använde sig av kanske just från den tid som ditt hus är från. Intresseföreningarna har ofta god koll på var och hur man får tag i bästa linoljefärgen, hur du blandar till pigment, hur man renoverar gamla fönster, och så vidare.

3. Anlita hantverkare som kan renovera i gammal stil

Det finns också en del hantverkare som är utbildade i hur de ska renovera i gammal stil. Inte alla kan det, men du kan gott och väl fråga dig runt bland de hantverkare som du får tag i, nära din bostad. När det kommer till, till exempel golv, är det viktigt att återanvända det som redan finns lagda i ditt hus, alternativt lägga golv så som man gjorde under den tid som huset byggdes på. Känner du inte till något företag som kan slipa golv, säg till exempel i Stockholm, kan du gott och väl googla slipa golv Stockholm, eller den ort där du bor, så får du flera förslag på något företag som slipar golv i Stockholm. Läs mer här om en golvslipare i Stockholm.

25 Jun 2018