Inred en container som en bostad

Visste du att man gott och väl kan inreda en container som en bostad? Egentligen är det inte så stor skillnad på ett containermaterial som vilket annat byggmaterial som helst. Det går att bygga en stor eller liten bostad av en eller flera containrar. Det enda som är ett måste för båda fallen är att man måste isolera dem väl. Med tanke på den senaste vintern kommer vi att behöva ha varma bostäder, ifall itne senaste vinter var ett undantag. Det vi alltmer ser är ett skifte i klimatet. Oberoende vad man tror är källan till det (miljöförstörelse eller naturliga variationer), bör man inse att klimatet håller på att förändras. Till exempel har vi ju inte sett en sådan torka och hetta på 260 år. Det om något borde få oss att inse att vi inte vet hur klimatet kommer att förändras de närmaste åren. Bara att det förändras.

Så kan du inreda en container

Bor man i Stockholm vet man vilka svårigheter som finns att hitta en bostad. Varför inte inreda en container som en bostad? På så sätt kan man åtgärda bostadsbristen, bland unga. Det går nämligen utmärkt att inreda ne container till en allddeles funktionell bostad. Det enda som behövs är en inredning; gipsväggar, golvmaterial och öppna för fönster och dörr. Via golvet kan man leda in VVS-rör och elektricitet. Som tak kan man använda vilket material som helst. Dessutom kan man mycket väl stapla containrarna på varandra.

Ordna en tomt för containern

Det viktigaste att lösa är var du kan ställa containern. Det finns tomter lite varstans som finns till salu i Storstockholm. Annars får du hyra en tomt av någon som är villiga tt hyra ut sin mark. ÄR du intresserad av att bygga ett helt flerfamiljshus kan du använda dig av flera olika containrar och bygga på höjden. Om du är osäker på att detta är något för dig kan du hämta inspiration från internet. Googla container bostad och kolla in Googles bank för bilder, så kan du kika på hur man kan lösa bostadsbristen på ett lämpligt och resurssnålt sätt.

Det är containerns fyrkantiga form som gör den perfekt för att bygga på höjden. En container är en otroligt praktiskt uppfinning. Man kan använda den från allt till att förvara saker, slänga sopor och större material i den, frakta varor och bygga om dem till bostäder. Läs mer här om hur du kan hyra en container och vad du kan hyra den för genom att klicka på denna länk.

31 Jul 2018