Inglasningar alltmer populärt

Det är inte så konstigt att inglasningar blivit så populära. Att få behålla solljuset och den fria utsikten mot naturen samtidigt som man slipper vind, rusk och regn är bland det bästa vi vet. Just därför har hotell som kan erbjuda boende i genomskinliga glas-iglos ute i naturen blivit så enormt populära. Du kanske har bott i en sådan? Innan du somnar kan du ligga och titta på stjärnorna. Du kan följa solen som går ner i väster och kanske se djuren röra sig  i skogen. De hotellen kan ta fem siffriga belopp för övernattningarna.

Inglasade hus

På samma sätt ser vi alltfler inglasade fasader, balkonger och altaner. I tätbebyggda områden kanske man inte direkt har lust att sova i en inglasad balkong på grund av säkerhetsrisken. Inte heller har man särskild lust att visa grannarna sina  sovvanor. Däremot umgås vi helst i inglasade utrymmen. Just därför har många skaffat sig växthus och odlar sina växter där, samtidigt som vi gärna umgås och äter inom glas (och ram) i våra växthus. De flesta har sina växthus på husets baksida, i sin trädgård i skydd för insyn.

Glas i arkitekturen

Just nu ser vi mycket glas i arkitekturen.  Den trend vi ser just nu med minimalistiskt glas som fasad i byggnaderna har låtit sig inspirerats av funkisstilen raka linjer och stora fönster. Som arkitekt stil går stilen mer under benämningen modernismen, som nu har mer än fyrtio år på nacken. Tanken har varit den att arkitekturen skulle visa hur tiden strävar framåt, inte bakåt och hur civilisationen blivit ”modern”, indutstrialiserad. I Sverige ser man de flesta byggnader från den här tiden i storstädernas gigantiska byggnader i förorterna. Något som i dag bara har blivit ett uttryck i betong och inte till glädje för någon.

Vi ser att glas i arkitekturen har blivit trend och då används glasen som fasader. Ett av de vackraste sägs vara Pola konstmuseum i Hakonegskogen i Japan. Konstmuseet har byggts under marknivån med en kryssformad geometrisk form i en bergssluttning. Här har arkitekterna använt sig av glas för att göra ett transparent rum och besökarna får en hisnande utsikt över grannbyn Kozukayama. Här har de använt sig av ett laminerat glas som inte ska ge vika för jordbävningar eller andra säkerhetsrisker.

Laminerat glas

Laminerat sägs vara två, eller fler glasskivor som har ”limmats” ihop med en slags plastfolie. De kallas lamellglas, eller pansarglas. Det är nästan okrossbart. I vilket fall är det i alla fall skottsäkert; glaset ”absorberar” energin som uppkommer av en kula ur en pistol och fördelar den på en större yta av glaset. Inte helt oväntat är det just banker och växlingskontor som använder sig av dessa skottsäkra glas i sina fönster.

16 Jan 2018