Hur ofta gör man OVK besiktning?

Vad händer om ventilationen inte fungerar i ditt hus eller din fastighet? Har du koll på hur du ska kontrollera att ventilationen fungerar? Vem är utbildad för att klara av en kontroll?

Vad är egentligen en OVK besiktning och vad står den för? OVK är en förkortning för Obligatorisk ventilationskontroll. Det är en besiktning av att ventilationen fungerar och genomförs så fort ett ventilationsaggregat är installerat. Det är viktigt att inomhusluften är bra för dig som vistas i huset eller byggnaden. Det är lika viktigt för huskroppen att den mår bra och slipper drabbas av fukt och mögel som kan bryta ner den lika illa som det kan bryta ner en människa. Här gäller det alltså att ta hand om både hus och de som vistas i det.

Lagar och bestämmelser för intervall av besiktning

När man besiktigar ett hus och dess ventilation tar man hänsyn till vad byggnaden används till och med vilket ventilationssystem det är byggt. Det finns olika krav på hur ofta man ska göra en ombesiktning. Allt ifrån vart tredje år till vart sjätte år, i så kallade standard intervaller. När det gäller byggnader med mycket besökare såsom skolor och vårdinrättningar är regeln att man genomför en besiktning vart tredje år. I större byggnader där det finns kontor gäller samma lag om det är installerat från- och tilluft. Om ventilationssystemen är ett annat eller om det finns självdrag kan det vara olika och då är det 6 års intervaller som gäller. Det är annorlunda för byggnader som är anpassade till en eller tvåfamiljshus med en viss typ av ventilation, de är undantagna från kravet om besiktning. Har de ventilation med mekanisk från och tilluft med värmeåtervinning behövs bara en kontroll precis efter det installerats.

Efter besiktningen är gjord

När kontrollen är genomförd får du ett protokoll på vad som ska åtgärdas eller att allt är i sin perfekta ordning. En kopia av protokollet skickas även till byggnadsnämnden i din kommun eftersom det är de som har huvudansvaret för att OVK sker, de är en så kallad tillsynsmyndighet. Det är en fördel att sätta upp protokollet väl synligt i din fastighet så att alla kan se det. Skulle det visa sig att ventilationen har några brister är det antecknat så att du lätt kan ta del av det. Då blir det lätt att kunna åtgärda felen så snabbt som möjligt och allt blir frid och fröjd.

9 Mar 2020