Hur går en rivning till?

Hur en rivning går till beror såklart på vad som ska rivas. En mindre villa kontra en bro har helt olika förutsättningar. I stora städer som Göteborg kan rivningar ha andra större utmaningar.

Det byggs mycket i Göteborg och ibland krävs det att det rivs för att bygga nytt. För att arbeta med rivningar av större byggnader och broar krävs mycket expertis. Behövs det sprängas kan du föreställa dig vilka konsekvenser det skulle få i centrala Göteborg om något gick fel. I många byggnader finns även miljöfarligt avfall som kan skada såväl personer som natur. Företag specialiserar sig på rivning för att kunna hantera alla tänkbara situationer. Dessutom krävs det många olika kompetenser vid en utmanande rivning i Göteborg.

Vad kan gå fel vid en rivning?

Tar du en större fastighet i Göteborg som ska rivas finns det massor som kan gå fel. Asbest i väggar och tak kan leda till stora faror för personer som arbetar med rivningen. Asbest kan också vara farligt för omgivningen och i centrala Göteborg kan dammet tränga in i andra fastigheter. Felaktiga rivningar kan orsaka stora skador på närliggande fastigheter. Skulle fel bärande vägg rivas först kan stora delar kollapsa och skada dem som befinner sig i närheten. Många gånger krävs maskiner och då krävs det att föraren kan sitt jobb. Fel rivningsteknik är en vanlig orsak till olycka och skada. Därför kan det vara bra om du går förbi en fastighet som rivs att vara extra observant på säkerhetsavståndet. Läs mer om rivning på denna hemsida: rivninggöteborg.nu

7 May 2021