Hur du ska tänka gällande stammarna

Det är lätt att korrigera det man ser. Om du upptäcker att fasaden har sprickor, att taket behöver repareras eller att någonting på insidan av huset inte längre faller dig i smaken så har du också en möjlighet att agera snabbt. Ett par nyckelord flög snabbt förbi ovan och detta i form av du upptäcker att någonting är tokigt - du behöver alltså ingen professionell hjälp.

Det gör att du kan besiktiga ditt hus med jämna mellanrum och se över olika typer av områden som brukar vara lite extra utsatta av naturliga angrepp - taket, fasaden och dina fönster.

Att göra det någon gång per år är något som kan spara dig mycket pengar då du dels kan agera fort - innan större skador uppkommer - och dels också kan planera för framtida renoveringar genom att kontakta yrkesmän, begära in offerter och så vidare. Du får, genom egna inspektioner, en chans till bättre ekonomisk planering.

Kontakta en rörmokare för en inspektion

Det finns dock ett annat område som också tar mycket stryk av vårt svenska väder. En del av huset som inte syns, men som bär extremt höga kostnader om någonting går sönder. Vi kan säga att du äger ett hus i Stockholm och att det är vinter ute. Som de flesta vet så kan en vinter i vår huvudstad innehålla en hel del överraskningsmoment. Ena dagen så är det snö, nästa dag så är det minusgrader och den tredje dagen så är det strålande sol och plusgrader. Det är en del av tjusningen med vintern.

Men, det är också väldigt påfrestande för stammarna i ditt hus i Stockholm - ett hus som har ganska många år på nacken och där du aldrig genomfört ett stambyte. Det som sker är att vattnet i rören fryser till is under en kall natt och då dagen sedan gryr och plusgraderna börjar komma - ja, då tinar allting fort. För fort, visar det sig då dina rör plötsligt spricker. Du har fått en vattenskada.

Allt detta skulle kunna undvikas om du låtit en rörmokare i Stockholm genomföra en så kallad rörinspektion. En rörmokare har idag verktyg som möjliggör en noggrann kontroll av stammar - utan att göra något ingrepp i huskroppen.

Tack vare modern teknik så kan din rörmokare stoppa in slangar - med kameror i ena änden - i ledningar och rör och genomföra en grundlig undersökning som han kan följa via sin dataskärm. Det här är ett bra sätt att förebygga skador och vi anser att en rörinspektion ska bokas in åtminstone någon gång var tredje år och gärna då innan vintern kommer.

Kostnaden för vattenskador är höga i Sverige

Det talande i sammanhanget är att det är just den typen av skador som vi ovan gick igenom som kostar mest då man ser till den sammanlagda potten för alla vattenskador. Vatten i stammar fryser, tinar fort och sedan spricker stammarna i fråga.

Fem miljarder - varje år - är en siffra som brukar nämnas då det kommer till kostnaden för att reparera vattenskador. En rörmokare - för en rörinspektion - skulle kunna förhindra många av dessa. Detsamma gäller den andra typen av vattenskador: de som sker då du som privatperson drar vatten eller sköter installationer på egen hand. Anlita alltid en rörmokare.

5 May 2018