Hitta rätt uppvärmningslösning när du bygger hus i Stockholm

När man bygger hus är det av stor vikt att man väljer en uppvärmningslösning som fungerar bra. Bygger du ett hus i Stockholm har du ett antal förutsättningar att väga in när du ska välja värme till ditt hus. Vi har för det första ett relativt milt klimat, men det förekommer köldknäppar. Dessa brukar dock sällan vara långvariga. På många håll i Stockholm finns fjärrvärmestationer inom ett rimligt avstånd. Även utbud och logistik för fossila bränslen som olja är stort.

Men framför allt vilar ju Stockholm på ett solitt urberg, från vilket man med fördel kan hämta sin värme året om. Bergvärme håller på att bli det populäraste alternativet för uppvärmning av hus i Stockholm, och de flesta hus som byggs får också bergvärme installerat. Allt som behövs är att man borrar ett hål i trädgården ner till berggrunden och installerar en värmepump i huset.

Hur fungerar bergvärme?

I berggrunden finns solenergi lagrad. Denna lilla värme går att utvinna och förstärka, och det gör man med hjälp av en bergvärmepump. Först borras ett hål rakt ner i marken tills man når berggrunden. Ju djupare man borrar, desto mer värme kommer man att kunna utvinna, så allt beror på hur stor yta som måste värmas upp, det vill säga hur stort ditt hus är. Man betalar per meter så man vill inte borra för djupt i onödan. Minst två meter ner i berggrunden måste man dock. Hålet fylls sedan av grundvatten, i vilket man leder ner en kollektorslinga som leder upp värmen till huset där den tas emot av bergvärmepumpen.

I bergvärmepumpen tas värmen upp av ett köldmedium som cirkulerar i en sluten krets. På sin väg komprimeras köldmediet och blir till en varm gas, som i sin tur via en värmeväxlare överför värmen till husets värmesystem. Den effektivaste uppvärmningen får man med ett vattenburet system, alltså med radiatorer.

Elektriska element som komplement

Berget håller ungefär samma temperatur  året runt, vilket gör att tillförseln av värme är konstant och oftast tillräcklig, även på vintern. Ett par dagar eller någon vecka varje vinter kan det dock bli ordentligt kallt även här i Stockholm, så då kan man behöva lite extra värme. Därför har många husägare även elektriska element som man kan slå på om det skulle behövas. Det handlar dock om korta perioder några få gånger om året.

Andra uppvärmningslösningar

Förutom bergvärme kan man även utvinna värme ur sjövatten via en sjövärmepump, och jordvärme med en jordvärmepump. Dessutom finns luftvärmepumpar, som dock sällan fungerar som fristående värmekälla men kan användas som ett komplement till andra uppvärmningslösningar.

Vill man inte ha en värmepump installerad utan i stället satsa på en mer klassisk uppvärmningsform kan man installera en värmepanna och driva den med exempelvis olja eller pellets. En annan vanlig energiform är fjärrvärme, det vill säga varmt vatten som leds till huset från ett fjärrvärmeverk. Det fordrar dock att infrastrukturen för fjärrvärme finns där man bygger huset.

Bergvärme är kostnadseffektivt på sikt

Ovanstående lösningar är dock långt ifrån så kostnadseffektiva och miljövänliga som bergvärme. Vill man bygga ett hus för framtiden är det bergvärme man ska välja om man vill ha en billig, miljövänlig och säker värmekälla. Priset för borrning och installation av bergvärmepump är högt, men samtidigt kan man sänka de löpande kostnaderna avsevärt, så ett system för bergvärme har oftast betalat sig redan inom ett par år.

Mer läsning: Använda bergvärme på sommaren?

7 Jul 2018